Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

Kontaktinformācija

Jaunpils un Viesatu pārvaldes darbinieki un kontakti dome@tukums.lv
Struktūrvienība Amats Vārds, uzvārds Tālrunis e-pasts
Jaunpils un Viesatu pārvaldes vadītāja Baiba Rasa 63180957, 20204694 baiba.rasa@jaunpils.lv, baiba.rasa@tukums.lv
Izpilddirektors Pēteris Baranovskis 26436651, 63180996 peteris.baranovskis@jaunpils.lv
Kanceleja Klientu apkalpošanas speciālists Ilze Zorika 63107068, 29146415 ilze.zorika@jaunpils.lv; jaunpils@pakalpojumucentri.lv
Nodokļu administratore Ilze Zorika 63107068, 29146415 ilze.zorika@jaunpils.lv
Kancelejas vadītāja Dita Ellere 63107069; 29146413 dome@jaunpils.lv
Jurista palīgs Dzidra Krastiņa 63180958, 29199878 dzidra.krastina@jaunpils.lv
Grāmatvedības un finanšu nodaļa Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Anta Skuja 63180956 anta.skuja@jaunpils.lv
Autotransporta nodaļa Autotransporta nodaļas vadītājs Aivis Krūmiņš 28382793 aivis.krumins@jaunpils.lv
Viesatu pagasta pakalpojma centrs Vadītāja Vita Petrova 26697464, 63181370 viesatas@jaunpils.lv
Attīstības nodaļa Attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte 63180960, 29330697 vija.ziverte@jaunpils.lv
Pieaugušo izglītības koordinators Renāte Zīverte 63180960 renate.ziverte@jaunpils.lv
Projektu vadītāja Inguna Sīmane 63180960, 29454041 inguna.simane@jaunpils.lv
Sabiedrības veselības veicināšanas speciālists Andris Fridrihsons 29379004 andris.fridrihsons@jaunpils.lv
Jauniešu centrs Vadītāja Ieva Zāgmane 26223986 ieva.zagmane@jaunpils.lv
Nekustamā īpašuma nodaļa Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja Zinta Mielava 63180994, 29209173 zinta.mielava@jaunpils.lv
Labiekārtošanas nodaļa Ēku un teritorijas pārzinis Jānis Sirica 26160025 janis.sirica@jaunpils.lv
Kapu pārzine Gita Zeminska 26163648
Dzimtsarakstu nodaļa Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Dzidra Krastiņa 63180958, 29199878 dzidra.krastina@jaunpils.lv
Sporta nams Sporta nama direktors Ainārs Plezers 29158129
Policija Pašvaldības policijas vecākais inspektors Jānis Siliņš 29155434 janis.silins@jaunpils.lv
Pašvaldības policijas inspektors Dzintars Skudra 29155434 dzintars.skudra@jaunpils.lv
Iecirkņa inspektors Jānis Kundziņš 28395733
Būvvalde Būvvaldes vadītājs Iveta Vistapole 63180994, 28325884 iveta.vistapole@jaunpils.lv
Pašvaldības SIA Jaunpils komunālā saimniecība Valdes loceklis Guntis Jubiņš 63162108, 29494254 guntis@jaunpilsks.lv
Uzskaites un grāmatvedības darbiniece Ilze Bludziņa 25186822 info@jaunpilsks.lv
Grāmatvede Monta Skricka 25186822 gramatvediba@jaunpilsks.lv
Sociālais dienests Sociālā dienesta vadītāja Inita Lapiņa 63180959 inita.lapina@jaunpils.lv; socdienests@jaunpils.lv
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem Dace Adiņa 63180959, 26526519 dace.adina@jaunpils.lv
Ģimenes asistents, Sociālās palīdzības organizators Ina Sila 63180997 ina.sila@jaunpils.lv
Sociālais aprūpētājs Skaidrīte Dzeguze 28692012
Psihologs Irina Rosicka 28615243
Bāriņtiesa Bāriņtiesas priekšsēdētāja Aija Labsvārde 63180992, 26368462 aija.labsvarde@jaunpils.lv; barintiesa@jaunpils.lv
Bāriņtiesas locekle Marta Grīnfelde 26155638
Viesatu kultūras nama vadītāja Agita Holšteina 20249771 kultura.viesatas@jaunpils.lv
Jaunpils bibliotēkas vadītāja Inga Papendika 20299152, 63182195 biblioteka@jaunpilspils.lv
Viesatu bibliotēkas vadītāja Sandra Šteina 28352654 biblioteka.viesatas@jaunpils.lv
Jaunpils vidusskola Direktors Jānis Liepiņš 63162193
Lietvede Gunta Tone Fakss 63162130
Direktora vietniece Izglītības jomā Gita Leimane 29231381
Direktora vietniece Audzināšanas darbā Irēna Martuzāne 26464378
Direktora vietniece Informātikas jomā Ilze Inkina 63107105
Direktora vietnieks Saimnieciskajā darbā Andris Krūmiņš 29105417
Pirmsskolas grupas „Zemenīte”vadītāja Agita Trokša 28646482
Jaunpils muzejs Krājuma glabātāja Zinta Arika 20223423, 63107081 krajums@jaunpilspils.lv
Jaunpils Amatu māja Amatu mājas vadītāja Velga Pavlovska 28301408 amatumaja@jaunpils.lv
SIA “Jaunpils pils” Vadītāja Kristīne Liepiņa 26197178 kristine.liepina@jaunpilspils.lv
SIA “Jaunpils pils” Biroja vadītāja Inese Tone 26101458, 63107082 info@jaunpilspils.lv
Mārketinga vadītāja Inese Gintere 27021781 marketings@jaunpilspils.lv
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas FACEBOOK      
Jaunpils novads

Copyright © Jaunpils novads, 2021 WEB mail Kontaktinformācija