Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? VairākKontaktinformācija

Jaunpils novada domes darbinieki un kontakti dome@jaunpils.lv
Struktūrvienība Amats Vārds, uzvārds Tālrunis e-pasts
Priekšsēdētāja Ligita Gintere 63107069, 29246217 ligita.gintere@jaunpils.lv
Izpilddirektors Pēteris Baranovskis 26436651, 63180996 peteris.baranovskis@jaunpils.lv
Kanceleja Klientu apkalpošanas centra speciāliste Dina Didrihsone 63107068, 29146415 dina.didrihsone@jaunpils.lv; jaunpils@pakalpojumucentri.lv
Jurista palīgs Dzidra Krastiņa 63180958, 29199878 dzidra.krastina@jaunpils.lv
Arhivārs un Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Vija Rasa 63180993 vija.rasa@jaunpils.lv
Sekretāre Dita Ellere 63107069; 29146413 dome@jaunpils.lv
Grāmatvedības un finanšu nodaļa Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Anta Skuja 63180956 anta.skuja@jaunpils.lv
Grāmatvede Elīna Stūre 63180956 elina.sture@jaunpils.lv
Grāmatvede Mārīte Petrova 63180956 marite.petrova@jaunpils.lv
Nodokļu administratore Ilze Zorika 63107068, 29146415 ilze.zorika@jaunpils.lv
Autotransporta nodaļa Autotransporta nodaļas vadītājs Aivis Krūmiņš 29286767 aivis.krumins@jaunpils.lv
Viesatu pagasta pārvalde Pārvaldes vadītāja, lauku attīstības speciāliste Vita Petrova 26697464, 63181370 viesatas@jaunpils.lv
Attīstības nodaļa Attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte 63180960, 29330697 vija.ziverte@jaunpils.lv
Pieaugušo izglītības koordinators Renāte Zīverte 63180960 renate.ziverte@jaunpils.lv
Projektu vadītāja Līga Veinberga 63180960 liga.veinberga@jaunpils.lv
Projektu vadītāja Elva Vaivare 63180960 elva.vaivare@jaunpils.lv
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa Nodaļas vadītāja (laikraksta veidotāja) Baiba Rasa 63180957, 20204694 baiba.rasa@jaunpils.lv
turisms@jaunpils.lv
Sabiedrības veselības veicināšanas speciālists Andris Fridrihsons 29379004 andris.fridrihsons@jaunpils.lv
Jaunatnes darbinieks Ieva Zāgmane 26223986 ieva.zagmane@jaunpils.lv
Nekustamā īpašuma nodaļa Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja Zinta Mielava 63180994, 29209173 zinta.mielava@jaunpils.lv
Labiekārtošanas nodaļa Ēku un teritorijas pārzinis Jānis Sirica 26160025 janis.sirica@jaunpils.lv
Kapu pārzine Gita Zeminska 26163648
Dzimtsarakstu nodaļa Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Dzidra Krastiņa 63180958, 29199878 dzidra.krastina@jaunpils.lv
Sporta nams Sporta nama direktors Ainārs Plezers 29158129
Policija Pašvaldības policijas vecākais inspektors Jānis Siliņš 29155434 janis.silins@jaunpils.lv
Pašvaldības policijas inspektors Dzintars Skudra 29155434 dzintars.skudra@jaunpils.lv
Iecirkņa inspektors Jānis Kundziņš 28395733
Būvvalde Būvvaldes vadītājs Edmunds Samušenoks 63180994, 29445806
Būvinspektors Dainis Sirsonis 29266017
Pašvaldības SIA Jaunpils komunālā saimniecība Valdes loceklis Guntis Jubiņš 63162108, 29494254 guntis@jaunpilsks.lv
Grāmatvede-kasiere Monta Skricka info@jaunpilsks.lv
Grāmatvede Inta Čepule 63107103 gramatvediba@jaunpilsks.lv
Sociālais dienests Sociālā dienesta vadītāja Inita Lapiņa 63180959 inita.lapina@jaunpils.lv; socdienests@jaunpils.lv
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem Dace Adiņa 63180959, 26526519 dace.adina@jaunpils.lv
Sociālā darbiniece Elīna Ūdre 29446778; 63180997 elina.udre@jaunpils.lv
Sociālās palīdzības organizatore Anda Feldmane 63180997 anda.feldmane@jaunpils.lv
Sociālais aprūpētājs Skaidrīte Dzeguze 28692012
Psihologs Irina Rosicka 28615243
Bāriņtiesa Bāriņtiesas priekšsēdētāja Aija Labsvārde 63180992, 26368462 aija.labsvarde@jaunpils.lv; barintiesa@jaunpils.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgs Vija Rasa 63180993 vija.rasa@jaunpils.lv
Bāriņtiesas locekle Marta Grīnfelde 26155638
Bāriņtiesas locekle Ineta Miķelsone 28348391
Bāriņtiesas locekle Dzidra Krastiņa 29199878
Jaunpils vidusskola Direktors Jānis Liepiņš 63162193
Lietvede Gunta Tone Fakss 63162130
Direktora vietniece Izglītības jomā Gita Leimane 29231381
Direktora vietniece Audzināšanas darbā Irēna Martuzāne 26464378
Direktora vietniece Informātikas jomā Ilze Inkina 63107105
Direktora vietnieks Saimnieciskajā darbā Andris Krūmiņš 29105417
Pirmsskolas grupas „Zemenīte”vadītāja Agita Trokša 28646482
PA „Jaunpils”: PA „Jaunpils” direktore Kristīne Liepiņa 26197178 kristine.liepina@jaunpilspils.lv
PA "Jaunpils" PA "Jaunpils" direktores vietniece Inga Krūtaine 28684484 marketings@jaunpilspils.lv
Jaunpils muzejs Muzeja vadītāja Ligija Rutka 20223423, 63107081 muzejs@jaunpilspils.lv
Jaunpils muzejs Krājuma glabātāja Zinta Arika 20223423, 63107081 krajums@jaunpilspils.lv
Jaunpils Amatu māja Amatu mājas vadītāja Velga Pavlovska 28301408 amatumaja@jaunpils.lv
Jaunpils kultūras nams Kultūras nama vadītāja Silva Nordena 29296334 kultura@jaunpilspils.lv
Viesatu kultūras nams Kultūras nama vadītāja Agita Holšteina 20249771 kultura.viesatas@jaunpils.lv
Jaunpils bibliotēka Bibliotēkas vadītāja Inga Papendika 20299152, 63182195 biblioteka@jaunpilspils.lv
Viesatu bibliotēka Bibliotēkas vadītāja Sandra Šteina 28352654 biblioteka.viesatas@jaunpils.lv
SIA “Jaunpils pils” Valdes locekle Kristīne Liepiņa 26197178 kristine.liepina@jaunpilspils.lv
SIA “Jaunpils pils” Biroja vadītāja Inese Tone 26101458, 63107082 info@jaunpilspils.lv
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas GOOGLE+

Jaunpils galerijas FACEBOOKJaunpils novads

Copyright © Jaunpils novads, 2019 WEB mail Kontaktinformācija