Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

Aktuāli Jaunpils un Viesatu pagastos

Novada teritoriālās vienības
Jaunpils novads izveidojies apvienojoties
Jaunpils un Viesatu pagastiem 2009.gada 1.jūlijā.
Novada platība – 209 km2
Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2013. -2678.
Novada teritoriālās vienības: Jaunpils pagasts, Viesatu pagasts
Jaunpils novada vispārīga informācija
               Jaunpils novads robežojas ar Dobeles novadu, Tukuma novadu, Kandavas novadu un Brocēnu novadu.. Atrodas 80 km attālumā no Rīgas, 30 km attālumā no Tukuma un 20 km attālumā no Dobeles. Jaunpils novads atrodas apvidū, kur Zemgales līdzenums pakāpeniski pāriet paugurotā Austrumkursas augstienē. Tā teritorijai raksturīgs viegli paugurains reljefs, caur pagasta teritoriju tek vairākas mazas upītes. Tās ir 32 km garā Bikstupe, Bikstupes kreisā krasta pieteka ir 17 km garais Rūšu strauts (jaunpilnieku sauktā Nīla). Jaunpils pagasta teritorijā Lestenes – Ēnavas purvā savu tecējumu sāk Ventas lielākā pieteka Abava, savukārt Viesatu pagasta teritoriju šķērso dziļā Viesatas upes ieleja, kas ir Abavas upes kreisā krasta pieteka. Tās vidējais platums - 5 m, dziļums līdz 1,5 m, vietām līdz 12 m augsti stāvkrasti. Pagastā ir vairāki mazi ezeriņi: Apsauju (Lielapsauju) – 20,8 ha, Brandavu – 12,3 ha, Mellīzeris – 6,5 ha, Dambjakroga ezers 5,8 ha, Bautēlis – 2,2 ha. Jaunpils centrā atrodas izveidots dzirnavu dīķis -11,3 ha, .Viesatās - dzirnavezers, platība - 3 ha, kā arī vēl vesela virkne dīķu, kuri tikuši izveidoti 19.gs. Struteles muižā. No tiem lielākie – Glūdainis (31,2 ha), Brencs, Skolas, Mežzinis, Lācis u.c.) Novadā meža platības aizņem vairāk kā 40% no kopējās teritorijas.
               Novada teritoriju šķērso valsts nozīmes autoceļš Tukums – Auce, tuvākā automaģistrāle Rīga – Liepāja atrodas 8 km attālumā.
                Novada teritorijā ir izteikta lauksaimnieciskā ražošana. Lielākie lauksaimniecības uzņēmumi novadā ir a/s LIS “Jaunpils”, Kurzemes CMAS, SIA „Joži”, SIA „Īves grupa”, SIA „Zentenes lauksaimnieks”, kā arī daudzās zemnieku saimniecības. Galvenās specializācijas nozares ir graudaugu (kvieši, mieži, rapsis) audzēšana un piena –gaļas lopkopība. Daļa zemnieku saimniecību darbojas netradicionālās lauksaimniecības jomā – bioloģiskā lauksaimniecība, lauku tūrisms, zivkopība, biškopība.
                Jaunpils novada rūpniecības uzņēmumi darbojas visdažādākajās nozarēs - SIA “Ēnavas” apsaimnieko Ēnavas purvu, izstrādājot kūdras briketes, produkcijas lielāko daļu eksportējot uz Eiropas valstīm, Ar senām un labām tradīcijām pagastā darbojas „Jaunpils pienotava”. "Jaunpils pienotavas" pamatdarbības veids ir piena produkcijas ražošana un realizācija, patlaban kompānija koncentrējusies uz eksporta tirgiem. Svarīgākā eksporta valsts ir Krievija. Jau vairāk kā 10 gadus Jaunpilī veiksmīgi darbojas uzņēmums SIA „Līvas grupa”, savas darbības laikā arvien papildinot piedāvātās produkcijas klāstu, kas šobrīd ietver - PVH logus un durvis, koka logus un durvis, koka/alumīnija fasādes un ziemas dārzi, jumta logus, garāžu vārtus, koka kāpnes, kā arī kopš 2007.gada pildrežģu mājas.
               Jaunpils novads var lepoties ar bagātīgu kultūrmantojuma klāstu. Novadā ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi – Jaunpils baznīca, Jaunpils viduslaiku pils, Jaunpils muižas parks, Dievkalns un Veckuipju pilskalns kā arī dažādi vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi. Jaunpils novada kultūrvēsture saistīta ar Krišjāņa Barona vārdu, Struteles muižā dzimis, muižas teritorijā bijušas viņa dzimtas mājas. Krišjāna Barona vārdu ilgus gadus nesusi pamatskola, kura atradusies gan Struteles muižā, gan vēlāk līdz 2008.gadam. Viesatu pagasta „Ķunķuros” dzimis ievērojamais latviešu kartogrāfs Matīss Siliņš (1861-1942).
                Jaunpils novadā ir Jaunpils vidusskola, kurā mācības 2013./2014. m.g. Jaunpils vidusskolā uzsāka 330 bērni, no 1.-12. klasei 244 skolēni, pirmsskolā-86. Pedagogi un atbalsta personāls-34. Pie skolas ar 2009.gadu darbību uzsācis bērnu dienas centrs „Zemenīte” , kuru apmeklē 30 bērni. Skola ir Veselību veicinošo skolu projekta dalībskola. No pašiem pirmsākumiem skola iesaistījusies projektā „Virtuālā enciklopēdija”. Skolēniem ir iespēja piedalīties starptautiskos projektos (COMENIUS, sadarbības projektos ar Hamburgas 8.arodskolu, sadraudzības projektos ar Suolahti skolu Somijā un Mahtras ģimnāziju Tallinā, Igaunijā, sadraudzības projektos ar Kelmes vidusskolu Lietuvā.)
               Skolēniem ir iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību un apgūt programmas „Komerczinības vidusskolēniem”, „Panākumu un veiksmes skola”. Skolēni var saņemt konsultācijas karjeras izglītībā. Skola piedāvā plašu un daudzpusīgu interešu izglītības programmu- koris, aerobika, pirmās palīdzības pulciņš, tautas dejas u.c.
               Jaunpils novadā pašvaldību funkciju izpildi nodrošina pašvaldības darbinieki, pārvaldes struktūrvienības vai iestādes, kā arī ir izveidoti pašvaldības uzņēmumi. Visas pašvaldības struktūrvienības ir tieši pakļautas novada domes priekšsēdētājam.
                Novada kultūras dzīvi koordinē pašvaldības aģentūra „Jaunpils”, kuras sastāvā ietilpst Jaunpils un Viesatu kultūras nami, Jaunpils un Viesatu bibliotēkas, kā arī Jaunpils muzejs. Novadā ir plašs kultūras pasākumu kopums. Šeit darbojas 2 tautas deju kolektīvi, jauktais koris, vairāki bērnu ansambļi, pensionāru ansamblis, līnijdeju grupa un audēju pulciņš. Daudz un dažādas kultūras aktivitātes notiek arī skolā.
                Novadā ir Sporta nams, kurā intensīvi noris dažādas sporta aktivitātes. Visa gada garumā notiek dažādas spartakiādes un sacensības. Populārākais sporta veids – basketbols.
Pašvaldības kapitālsabiedrības ir PSIA „Jaunpils komunālā saimniecība”, kura nodrošina novada iedzīvotājiem ūdens apgādi un kanalizāciju, siltumapgādi, notekūdeņu attīrīšanu, sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu un SIA „Jaunpils pils”, kuras darbības pamatā ir sekojošu pakalpojumu sniegšana:
                Ēdināšana (krogs - kafejnīca viduslaiku interjerā un gaisotnē, specpiedāvājums - viduslaiku maltītes, banketu apkalpošana).
                Viesnīcas pakalpojumi.
                Telpu noma (banketiem, semināriem, dažāda līmeņa pasākumiem, izmantojot viduslaiku pili un teritoriju).
                Ekskursijas (gan vienkāršas gida pavadībā, gan „performances” - teatralizētas izrādes viduslaiku gaisotnē ar klientu aktīvu līdzdalību).
                Ceļš, kā īstenot sabiedrības daļas interešu vai vajadzības apmierināšanu, ir –nevalstisko organizāciju darbība. Jaunpils novadā šobrīd aktīvi darbojas biedrības: „Levestes spicie”, „Jaunpils RAC „Rats”, „Dzīpars”, „Kamenes”, Tukuma dārzkopības biedrības Jaunpils nodaļa, Latvijas Sarkanā Krusta Tukuma RK Jaunpils pirmorganizācija, Mednieku klubs „Jaunpils”, Tukuma invalīdu biedrības Jaunpils nodaļa, „Vīgriezes un pensionāru apvienība „Jaunpils”” u.c.
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas FACEBOOK

      
Jaunpils novads

Copyright © Tukuma novads, 2023 Kontaktinformācija Piekļūstamības paziņojums