Jaunpils novads
   
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? VairākJauniešu Jaunpils

Jauniešu Jaunpils rakstu arhīvs
Jaunpils novada Jaunatnes politikas attīstības programma 2019.-2022. gadam
Jaunpils novada Jaunatnes politikas attīstības programma 2019.-2022. gadam ir īstermiņa politikas plānošanas dokuments 4 gadiem, kura mērķis ir pilnveidot darbu ar jaunatni. Vairāk
Jaunpils novada Jauniešu domes nolikums Vairāk
Jaunpils novada Jaunatnes politikas attīstības programma 2019.-2022.gadam tapusi projekta ietvaros ,,Jaunatnes un politikas attīstība Jaunpils novadā’’

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programma 2018.gadam. 1). Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās. 1.3. Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī.
Jaunatnes politikas attīstība Jaunpils novadā 2018
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra tika izsludinājusi atklātu projekta konkursu ,, Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvadībās..3. Atbalsts darbā ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī. Jaunpils novada dome iesniedza projektu ,, Jaunatnes politikas attīstība Jaunpils novadā’’. Projekts tika apstiprināts. Projekta īstenošanas laiks 01.05.2018.-31.01.2019 un projekta finansējums 1999.68eur. Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot jauniešu – personu vecumā no 13-25 gadiem - dzīves kvalitāti, veicot viņa iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jaunatni. Projekta tiešais mērķis – jaunatnes attīstības plānošanas dokumenta izstrāde un plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni izveide Jaunpils novadā.

Projekta aktivitātes mērķu sasniegšanai:
Jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrāde;
Pieredzes apmaiņas braucieni un apmācības jauniešiem.

Projekta rezultāti:
Būs izstrādāts Jaunpils novada Jaunatnes politikas plānošanas dokuments 2019.-2021.gadam;
Notikuši 2 pieredzes apmaiņas braucieni un 2 apmācības jauniešiem;
Notikušas konsultācijas starp jauniešiem un politikas veidotājiem;
Tiks pieņemts lēmums par Jaunpils jauniešu domes kā konsultatīvā mehānisma Jaunpils novadā jaunatnes politikas jomā izveides realitāti;
Tiks attīstītas līdzdalības prasmes un veicināta konsultāciju prakse starp jauniešiem un politikas veidotājiem.
Nāc iesaisties...Kopā mēs to varam :)
Nāc iesaisties...Kopā mēs to varam :)

Projekta mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Izstrādāt jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentu un plānveida darba ar jaunatni izveidi Jaunpils novadā.

Tikai iesaistoties, daloties un reāli darot Tu vari padarīt savu apkaimi un novadu labāku. Iegūt draugus visā Jaunpils novadā un citur Latvijā. Piedalīties jauniešu projektos novadā,Latvijā un Eiropā. — jūtas apņēmīgi.
Valsts izglītības attīstības aģentūra "Jauno uzņēmēju meistarklase" 2017
Nākotne ir tavās rokās, veido to šodien ar Brīvprātīgo darbu. Lejupielādēt visus dokumentus
Uzmanību uzmanību!
Jaunatnes lietu žurnāls, kur apkopota informācija par svarīgākajiem jautājumiem Jaunatnes lietās.

"Pašķirsti", Tu, noteikti, atradīsi kaut ko priekš SEVIS. Vairāk
Nākotne ir tavās rokās, veido to šodien ar Brīvprātīgo darbu
Jaunietis vecumā no 13-25 gadiem brīvprātīgo darbu var veikt valsts vai pašvaldības iestādē, biedrībā vai nodibinājumā. Brīvprātīgais darbs ir bezatlīdzības darbs un tas ir vērsts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina brīvprātīgā darba veicēja zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību, kā arī nodrošina brīvā laika lietderīgu izmantošanu. Jauniešu brīvprātīgo darbu nedrīkst izmantot peļņas gūšanas nolūkā. Vairāk
Ikvienam aktīvajam ir iespēja sekot līdzi jaunumiem, kas saistīti ar jaunieša aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs!
Biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" NVO Ziņas

Latvijas Platforma attīstības sadarbībai(LAPAS)

Rīgas domes NVO nama ziņas

European Youth Forum, Youth Policy Watch

Kurzemes NVO atbalsta centrs

Zemgales NVO centrs

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Izglītības un zinātnes ministrija, Politikas iniciatīvu un attīstības departaments, jaunatneslietas.gov.lv
​​​​Populārā veselīga dzīvesveida mobilā aplikācija "80 brīvdienas" tagad arī iOS ierīcēm
Lejupielādēt šeit
Jauniešu Jaunpils rakstu arhīvs
Jaunpils novads

Jaunpils


Jaunpils galerijas GOOGLE+

Jaunpils galerijas FACEBOOKJaunpils novads

Copyright © Jaunpils novads, 2019 WEB mail Kontaktinformācija