Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novada attīstība
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

Pensionāru biedrība „Jaunpils”

Darbojas no 2003. gada, UR reģ. no 2010. gada.
Sabiedriskā labuma statuss no 2016.g.

Biedrības valdes locekļi:
Austra Sipeniece, tel.26314801; austra.sipeniece@inbox.lv
Kārlis Ķergalvis, tel.29176520; pilsati@tvnet.lv;
Biruta Šteina, tel.28369562; birutasteina@inbox.lv

Katrā novada apdzīvotā vietā ir koordinatori, kuri palīdz organizēt pasākumus (Modrīte Pētersone, Laima Zariņa, Irēna Liedskalniņa, Aina Āboliņa, Lidija Zvagule, Denisa Vitenberga, Mārīte Ķergalve, Kārlis Šteins, , Dzintra Augule, Mirdza Žulpa, Monika Sīrica un Mārīte Kazmina, Aivars un Inta Abāšini, Judīte Kalme, Dzintra un Arvīns Dārziņi).

2020. gadā 121 biedrs.
Biedru nauda 5 eiro gadā.

Mērķis
- aktivizēt senioru piedalīšanos sabiedriskajā dzīvē, uzlabojot savas dzīves kvalitāti;
- mūžizglītības iespēju veicināšana,
- aktīvas socializācijas un pilsoniskās līdzdalības veicināšana,
- interešu grupu veidošana,
- sadarbības veidošana starp paaudzēm,
- aktīvas novecošanas popularizēšana,
- estētiskas vides veidošana, ainaviskas vides saglabāšana, iesaistot iedzīvotājus pagasta sakopšanā,
- veselīga un fiziski aktīva dzīvesveida veicināšana,
- jaunu pakalpojumu attīstīšana un esošo uzlabošana Vairāk
Pensionāru biedrībā “Jaunpils" Galerijas
Pensionāru biedrība „Jaunpils” jaunākās bildes
Pensionāru biedrība „Jaunpils”
Pensionāru biedrības "Jaunpils" darbība 2013
Jaunpils Pensionāru biedrība 2016
Pensionāru biedrība 2023
11.jūlijā 46 pensionāru biedrības “Jaunpils” biedri devās nūjošanas un pieredzes apmaiņas pasākumā ar Kandavas senioriem, Tukuma novada domes iniciatīvu fonda projekta ietvaros.
Senioru saiets un pieredzes apmaiņas pasākums 2023


“17. martā Pensionāru Biedrība “Jaunpils” un Viesatu kultūras nama darbinieki ar Tukuma novada pašvaldības iniciatīvu fonda finansiālu atbalstu, organizēja starppagastu senioru saietu un pieredzes apmaiņas pasākumu!

Pasākumā piedalījās Tukuma novada pensionāru biedrības no Tukuma pilsētas, Slampes, Smārdes un Kandavas , Dobeles novada Auces, Annenieku, Zebrenes senioru kolektīvi un “Talsu Tango” senioru grupa no Talsu novada.

Saietā piedalījās Tukuma novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa un Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldes vadītāja Baiba Rasa un Sociālā darbiniece Inita Lapiņa. Kupli apmeklēto pasākuma dalībniekus izklaidēja muzikanti Māris Blāze un Normunds Cielava.

Pasākuma starpbrīžos bija iespēja iepazīties ar senioru kolektīvu izlikto izstādi “Senie galdauti, sedziņas un dvieļi”, kā arī kolektīvu pārstāvji dalījās pieredzē par projektu iespējam senioru organizācijām.

Liels paldies, Jaunpils Pienotava A/S un personīgi rūpnīcas vadītājam Viesturam Krilovam par atbalstu. “: Austra Sipeniece (Pensionāru biedrība “Jaunpils”)
Pensionāru Biedrība "Jaunpils"
“5. oktobrī Viesatu kultūras nama zālē notika pensionāru Biedrības "Jaunpils" ārkārtas kopsapulce: pārvēlējām valdi un mainījām statūtus. Jaunā valde Austra Sipeniece, Kārlis Ķergalvis, Biruta Šteina, Denisa Vitenberga, Ligija Rutka. Statūtos izmaiņas par adresi, valdes locekļu skaitu un izmaiņas biedru naudā no 5 uz 7 eiro/ gadā. Pēc sapulces psiholoģes Dainas Reinfeldes nodarbība, Eiropas sociālā fonda projekta ietvaros "Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Tukuma novadā, Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldē", Nr.9.2.4.2/16/I/077, "Uzdrīksties būt!", pēc tam informāciju sniedza un uz jautājumiem atbildēja novada domes pārstāve Ligita Gintere.”

Austra Sipeniece
Pensionāru Biedrība "Jaunpils"
Pensionāru Biedrība "Jaunpils" biedri turpina dalību projektā: Pasākuma cikls Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldes iedzīvotājiem 54+ 2022.gadā, projekta Nr.9.2.4.2/16/I077"Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Tukuma novadā, par tēmu "Veselīgs uzturs senioru vecumā".
Pensionāru Biedrība "Jaunpils"
Pensionāru Biedrība "Jaunpils" biedri piedalās projektā "Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Tukuma novadā, Jaunpils un Viesatupagasta pārvaldē" _ nūjošanas apmācības nodarbībā, nūjošanas izbraukumā pa Kazdangas, Durbes, Grobiņas un Cīravas dabas takām un psiholoģiskās nodarbībās ar pasniedzēju Dainu Reinfeldi Viesatu kultūras namā.
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas FACEBOOK

      
Jaunpils novads

Copyright © Tukuma novads, 2023 Kontaktinformācija Piekļūstamības paziņojums