Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novada attīstība
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

Biedrība „Kamenes”

Biedrība „Kamenes”
Juridiskā adrese : „Viekaļas”,Viesatu pagasts ,Jaunpils novads
Valdes priekšsēdētāja Sandra Šteina, mob.tel. 28352654, e-pasts:sandra60@inbox.lv
Dibināta: 2008.gada 28.janvārī

Biedrības mērķis:
               Vietējās sabiedrības ilgtspējīgas attīstības veicināšana un atbalstīšana.

Biedrības uzdevumi:
               1. Dažādu vietējās sabiedrības grupu iekļaušanās pagasta dzīves norisēs;
               2. Sadarbības veicināšana starp vietējo sabiedrību un pagasta iestādēm;
               3. Uzņēmējdarbības atbalstīšana pagastā;
               4. Veselīga dzīvesveida atbalstīšana pagastā;
               5. Lauku sieviešu aktivitātes celšana;
               6. Pasākumu organizēšana dabas un vides saglabāšanai;
               7. Kultūras tradīciju saglabāšana, vēstures izpēte.

Aktivitātes:
               1.Biedrība organizē nodarbības par tēmām: latviskās tradīcijas, psiholiģija, aktuālākais rokdarbos;
               2.Organizē ziedu, Adventes vainagu, rokdarbu izstādes;
               3.Kopā ar citām biedrībā piedalās ekskursijās

Jaunākās aktivitātes:
Jaunumi 2015 jūnijs

               Biedrības telpās līdz 1.martam var apskatīt Gintas Gulbes-Vutānes Zirgu figūriņu kolekciju un Ingas Zonbergas kolekciju „ Dažādi zirgi”.
Realizētie projekti:
               2008.gadā piedalījās Jaunpils novada domes izsludinātajā projektā „ Darām paši” ar projektu „ Laivas upē „ un par 560.00 Ls izveidoja pie Viesatu upes nelielu laivu novietni.

               2010.gadā biedrība piedalījās biedrības Jaunpils „Rats” projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi” un par 700.00 Ls izveidoja „Novadpētniecības istabu” , kur modernās planšetēs var apskatīt materiālus par Kr.Baronu , Struteli un Kr.Barona pamatskolu.

               2011.gadā biedrība „Kamene” projektu konkursā Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā” ietvaros ir realizējusi projektu „Telpas labiekārtošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai iedzīvotājiem”. Par piešķirtajiem līdzekļiem 1881.00Ls biedrība iegādājās sekciju, krēslus, galdus , projektoru un mūzikas centru.

               2011.gadā biedrība „Kamene" oktobrī realizēja projektu „Puķu dobes izveidošana Viesatu pagastā„ par 321.00. Ls. Projekts realizēts programmā „Darām paši”, ko organizēja Jaunpils novada domes Attīstības nodaļa.
Biedrība "Kamene" 2013
Biedrība „ Kamene”
Kameņu 2014.gada eglīte
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas FACEBOOK

      
Jaunpils novads

Copyright © Tukuma novads, 2023 Kontaktinformācija Piekļūstamības paziņojums