Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novada attīstība
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

Jaunpils baznīcas atbalsta biedrība

Jaunpils baznīcas atbalsta biedrība
Kontaktinformācija: Zinat Mielava, 29209173, e-pasts:zinta.mielava@inbox.lv
Biedrības dibināšanas gads: 2011. gadā
Juridiskā adrese: „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pag., Jaunpils nov., LV-3145
Mērķis: Jaunpils baznīcas kultūrvēsturisko vērtību apzināšana un saglabāšana.

Realizētie projekti: „Jaunpils baznīcas iekštelpu labiekārtošana” 2011. gada Jaunpils ND projektu konkurss „Darām paši” LVL 921.68
Jaunpils baznīcā notiek
               Dievkalpojumi: svētdienās 10:00
               Svētdienas skola: svētdienās 10:00
               Mācītāja pieņemšana: trešdienās 16:00 - 18:00 (iepriekš pieteikties)
               Bībeles stundas: trešdienās 18:00
               Lūgšanu brīdis: trešdienās 19:00

Mācītājs - Jānis Saulīte
Draudzes priekšnieks - Mārtiņš Ķergalvis
Svētdienas skolas vadītāja - Laima Zariņa
Skatīt www.jaunpilsbaznica.lv
Rekvizīti:
               Jaunpils baznīcas atbalsta biedrība
               Reģistrācijas Nr: 40008184581
               Juridiskā adrese: "Jaunpils baznīca"
               Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145
               SWIFT kods: HABALV22
               Konta Nr. LV84HABA0551052633518

Mērķi:
               1. Veicināt Jaunpils baznīcas uzturēšanu un restaurāciju.
               2. Stiprināt garīgās vērtības iedzīvotājos
               3. Sekmēt sakrālā tūrisma attīstību
Jaunpils draudzes pārstāvji viesojās Polijā 2014
Mēs esam braukuši cauri Polijai ne reizi vien. Lieli garlaicīgi ceļi, ko saucam par „bāņiem”, ja vēl remonti ar luksoforiem un satiksmi vienā virzienā, gaidīšana... tīrās šausmas. Tādās reizēs es domāju – kāda ir Polija kā ceļojuma galamērķis, ja šo valsti iepazīst tuvāk? Un lūk, vēlēšanās piepildās. Vairāk
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas FACEBOOK

      
Jaunpils novads

Copyright © Tukuma novads, 2023 Kontaktinformācija Piekļūstamības paziņojums