Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novada attīstība
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

Tukuma Dārzkopības biedrības Jaunpils nodaļa

Dārzkopības biedrības
Kontaktinformācija: Dzidra Krastiņa – nodaļas vadītāja, mob.tel. 29199878, dzidra.krastina@inbox.lv
Dibināta: 1982.gadā
Dibināšanas mērķis:
               1. Pulcināt vienkopus „zaļi” domājušus pagasta ļaudis;
               2. Rast iespēju realizēt savu dārzā izaudzēto produkciju;
               3. Izglītot dārzkopjus;
               4. Panākt vides sakopšanu.
Darbība:
Pašreizējā darbības vieta – „Jaunkalni”, Jaunpils pagasts, Tukuma rajons.
Darbu vada valde – 6 cilvēku sastāvā: S.Lāce, Dz.Augule, J.Grovere., E.Valaine, Dz. Krastiņa, Z.Plezere.
Nodaļas biedru skaits – 67.
Aptver Jaunpils, Tukuma un Dobeles novadu 7 pagastus.
Aktivitātes:
                1. Konkursu organizēšana pagasta teritorijā;
                2. Lekciju un konkursu organizēšana, piesaistot zinātniekus un praktiķus;
                3. Ziedu izstāžu organizēšana un piedalīšanās tajās;
                4. Ekskursiju organizēšana pa Latvijas un Eiropas skaistākajiem dārziem un ainavām;
                5. „Zaļo” tirdziņu organizēšana;
                6. Pagasta teritorijas sakopšanas talku organizēšana;
                7. Dārzkopju atpūtas pasākumu organizēšana;
                8. Biedru apgāde ar stādāmo materiālu, mizu mulču, bioloģiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem u.c.;
                9. Viesu delegāciju uzņemšana un iepazīstināšana ar skaistākajām vietām un sakoptākajām teritorijām. novadā
Pēdējo gadu veikumi:
                1. Katru gadu tiek organizēts konkurss par sakoptāko sētu vairākās nominācijās, „Par interesantiem akcentiem dārzā”, „Par plašāko kolekciju”, „Par krāsaināko dobi”, „Par mājas vizītkarti” utt. Trīs gadus tiek organizēts konkurss „Par gaišāko māju”;
                2. Jau 7 gadus tiek organizēti regulāri kursi un lekciju cikli (no oktobra līdz aprīļa mēnešiem). Ir pabeigti kursi dārzeņkopībā, augļkopībā, daiļdārzu ierīkošanā. Tiek organizēti lekciju cikli par dažādām tēmām, praktiskas nodarbības dārzos (zaru izgriešana, potēšana, daiļdārzu plānošana u.c.)
                3. No aprīļa līdz septembra mēnešiem tiek organizētās 5 – 7 ziedu izstādes (Jaunpilī, Tukumā, Džūkstē);
                4. Katru gadu tiek apceļota vismaz viena Eiropas valsts. Pa Latvijas dārziem vasaras periodā tiek braukts vismaz 3 reizes, vienu braucienu gadā apmaksā Jaunpils novad dome;
                5. Aprīļa beigās dārzkopji sapulcējas „Zaļajā” tirgū, kur tiek savesti dažādi stādi un krūmi. Ikkatrs var samainīties ar augiem, kādi nepieciešami;
                6. Talkas tiek organizētas vairākas reizes, nopļautās zāles savākšanā, puķu dobju ierīkošanā u.c.;
                7. Lielākais pasākums gadā – Ražas svētki Jaunpils muzejā, kurā notiek konkursu uzvarētāju apbalvošana. Janvāra mēnesī tiek organizēts vīna degustācijas pasākums, jo vairāki dārzkopji ir vīndari. Oktobrī sanāk kopā visi tie, kuri vasarā braukuši ekskursijās, tad notiek filmu un fotogrāfiju skatīšanās.
                8. Jaunpilī tiek uzņemtas vairākas delegācijas, kuru interesēs ir iepazīties ar daiļdārziem Jaunpils novadā.
Tukuma Dārzkopības biedrības Jaunpils nodaļa
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas FACEBOOK

      
Jaunpils novads

Copyright © Tukuma novads, 2023 Kontaktinformācija Piekļūstamības paziņojums