Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novada attīstība
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība

Brīvprātīgie ugunsdzēsēji
Kontaktinformācija: Ainārs Birģelis, Tel. 29155886, e-pasts: 29155886@inbox.lv
Biedrības dibināšanas gads: 2011. gada 16.maijs
Reģistrācijas numurs: 40008098650
Juridiskā adrese: „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pag., Jaunpils nov., LV-3145
Darbības vieta (teritorija) - Jaunpils novads
Biedru skaits - 23
Darbības mērķis
               Biedrības mērķis ir ugunsdzēsības pasākumu nodrošināšana un iedzīvotāju izglītošana ugunsdrošības jautājumos Jaunpils novadā.

Biedrības uzdevumi ir:
               1. Sniegt pirmo palīdzību ugunsgrēka gadījumā.
               2. Sabiedrības izglītošana un informēšana ugunsdrošības, ugunsdzēsības, pirmās palīdzības jautājumos.
               3. Sadarbības veicināšana ar skolu drošības jautājumu risināšanā un skolēnu izglītošana.
               4. Piedalīšanās ugunsdzēsēju sacensībās.
               5. Ugunsdzēsēju sacensību organizēšana novadā.
               6. Labdarības pasākumu organizēšana
Darbības joma
               Ugunsdzēsības pasākumu nodrošināšana un iedzīvotāju izglītošana ugunsdrošības jautājumos Jaunpils novadā.
Īstenotie projekti kopš biedrības dibināšanas (nosaukums, gads, finansētājs, summa)
               1. KNHM un Jaunpils „Rats” organizētais projektu konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi” 2010. gads. Summa = 350.00 LVL
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas FACEBOOK

      
Jaunpils novads

Copyright © Tukuma novads, 2023 Kontaktinformācija Piekļūstamības paziņojums