Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

Jaunpils un Viesatu pagasts

Aktualitātes

Pensionāru biedrības “Jaunpils”
23.maijā, Pensionāru biedrības “Jaunpils” biedri tikās pie pensionāru telpu blakus esošajām dobēm, lai īstenotu aktivitāti Tukuma novada pašvaldības līdzfinansētajā “Darām paši” projektā “Uzlabosim pensionāru telpas: apkārtne, printeris un plaukti!”.
Pensionāru biedrības “Jaunpils”
Pensionāru biedrības “Jaunpils” biedri 23. maijā piedalījās Tukuma novada pašvaldības līdzfinansētajā iniciatīvu projektā “Dzīvot ilgi, novecot veselīgi”. Pasniedzēja Daina Reinfelde kopā ar lekcijas dalībniekiem apsprieda tēmas par cilvēka pēdējo mūža godu jeb bērēm..
Ūdens tarifs Vairāk
Apmācību cikls mazajiem ražotājiem "Solis augšup uz panākumiem" Plašāk
Vairāk par konkurus skatīt šeit:
Aicina nevalstiskās organizācijas pieteikties projektu konkursam “Darām paši”
Tukuma novada pašvaldība no 1. marta aicina Tukuma novadā reģistrētās biedrības un nodibinājumus, kā arī citu biedrību un nodibinājumu teritoriālās struktūrvienības, kas darbojas Tukuma novadā (NVO), un kuras gatavas savas radošās idejas un projektus īstenot pašvaldības administratīvajā teritorijā, pieteikties NVO projektu konkursam “Darām paši”, lai saņemtu pašvaldības finansiālu atbalstu 2024. gada projektiem. Vairāk.
Turpinās skolu tīkla sakārtošana Tukuma novada pašvaldībā.
Izglītojamo skaita samazināšanās un iespēja izvēlēties jebkuru savām interesēm un vajadzībām atbilstošu skolu ne tikai savas dzīvesvietas tuvumā vai novadā, bet visā Latvijā, ir aktualizējis jautājumu par skolu tīkla sakārtošanu. Arī Tukuma novads saskaras ar izaicinājumiem kā saglabāt skolas iespējami tuvāk skolēna dzīvesvietai, vienlaikus nezaudējot izglītības kvalitāti. Vairāk
Vasaras nodarbinātībai Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldē!
Aicinām jauniešus pieteikties skolēnu vasaras nodarbinātībai Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldē!

Jāievēro,ka skolēnam, darbu uzsākot-ir jābūt 15 gadus vecam.

Darba pienākumi:teritorijas uzturēšana un kopšana Labiekārtošanas dienestā.

Jāņem vērā, ka pieteikums negarantē darba vietu. Darba vieta atkarīga no NVA piešķirto kvotu skaita un pašvaldības budžeta iespējām.

Pieteikties zvanot Pārvaldes sekretārei Dzidrai Krastiņai tel. +371 29 199 878 līdz 11.03.2024.

Katram skolēnam darbs vienu mēnesi,izvēloties: jūnijs,jūlijs,augusts.

Uz tikšanos!
“Jaunpils KS”
Paziņojums par PSIA “Jaunpils KS” reorganizāciju ( informācija daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem ) Vairāk

Paziņojums par PSIA “Jaunpils KS” reorganizāciju ( Informācija privātmāju iedzīvotājiem ) Vairāk
Dzimtsarakstu nodaļa Jaunpilī
Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļa Jaunpilī apkopojusi 2023. gada skaitliskos rādītājus par Jaunpils un Viesatu pagastiem.

2024. gada 1.janvārī Jaunpils un Viesatu pagastos kopā bija deklarēti 2218 iedzīvotāji, un tas ir par 5 iedzīvotājiem mazāk, nekā 2023.gada 1.janvārī.

Pērn noslēgtas 63 laulības, no tām 4 laulības tika noslēgtas Jaunpils baznīcā.

Jaunpils un Viesatu pagastā kopā piedzimuši 17 bērniņi, no tiem 6 zēni un 11 meitenes.

Mūžībā aizgājuši 30 pagastu iedzīvotāji.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece: Dzidra Krastiņa.
Tukuma novada pašvaldība uzsākusi darbu pie jaunā Tukuma novada teritorijas plānojuma izstrādes
Aicinām iepazīties ar tematiskā plānojuma "Tukuma novada apdzīvojuma attīstības plāns” izstrādes materiāliem un rakstiskus priekšlikumus iesniegt līdz 20. septembrim nosūtot pa e-pastu vai pastu, iesniedzot elektroniski portālā www.geolatvija.lv vai klātienē jebkurā Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā. Plašāk: https://ieej.lv/lNnLP
Tukuma novada pašvaldība uzsākusi darbu pie jaunā Tukuma novada teritorijas plānojuma izstrādes
“Tukuma novada pašvaldība ir uzsākusi darbu pie jaunā Tukuma novada teritorijas plānojuma izstrādes. Kamēr tiek apsekota novada teritorija, ievākti dati un tiek apkopota informācija no visām iesaistītajām institūcijām, pašvaldība pagarina termiņu līdz šā gada 30.decembrim, lai iedzīvotāji, nekustamo īpašnieku īpašnieki un citi interesenti varētu iesniegt savus priekšlikumus Tukuma novada teritorijas plānojuma izstrādei.

Priekšlikumus, ierosinājumus un ieteikumus aicinām iesniegt Tukuma novada pašvaldībai, Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma nov., LV-3101, kā arī jebkurā Tukuma novada pagasta pārvaldē vai sūtot elektroniski uz pasts@tukums.lv.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Tukuma novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāju Ingu Tramdahu, tālr. 25426889, e-pasts: inga.tramdaha@tukums.lv.” Pielikums.
“Tukuma novadā veiks lauka apsekošanas darbus.” Vairāk informācija pielikumā!
NODOKĻI UN GRĀMATVEDĪBA
NODOKĻI UN GRĀMATVEDĪBA


NODOKĻI UN GRĀMATVEDĪBA PIE DAŽĀDĀM DARBĪBAS FORMĀM Pasniedzēja Inga Pumpure (finanšu konsultante grāmatvedības un nodokļu jomā, praktizējoša grāmatvede dažādu nozaru uzņēmumos, grāmatvedības pasniedzēja, SIA Komercinformācijas firma BIZNESA KOMPLEKSS īpašniece)

Tiešsaistes kursi 25 ak. stundas (piecas nodarbības).
Dalības maksa: 65,- EUR
Piesakies jau tagad: ej.uz/gramatvedibajaunpils

Kā izvēlēties uzņēmējdarbības reģistrācijas formu, ja esat mazais uzņēmējs - pašnodarbinātais, individuālais komersants, individuālais uzņēmums vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību?

Kā, atkarībā no izvēlētās darbības formas, nāksies kārtot un organizēt grāmatvedības uzskaiti - vai pietiks ar vienkāršo grāmatvedību, vai būs nepieciešama divkāršā ieraksta grāmatvedība, t.i., būs nepieciešamas speciālas zināšanas un prasmes.

Kursos tiks sniegta informācija par to, kādi nodokļi un kādā kārtībā būs jāaprēķina un jāmaksā no savas uzņēmējdarbības. Likums prasa, lai katrs uzņēmējs iesniedz ne tikai tekošos nodokļu pārskatus, bet arī gada finanšu pārskatu - vai tā būs ienākumu gada deklarācija, vai uzņēmuma gada pārskats, atkarīgs no izvēlētās reģistrācijas formas. Par to visu - gan informatīvi, gan praktiski - 5 intensīvu apmācību vakaros.
Escape Exclusion
“Escape Exclusion - Izglītojoši un iekļaujoši izlaušanās piedzīvojumi priekš skolām un jaunatnes darbā.” Programmā Erasmus + , KA2 sektorā: Stratēģiskā parterība

Priecājamies, ka arī Jaunpils vidusskola ir kļuvusi par daļu no jaunā Ersamus+ stratēģiskās partnerības projekta ESCAPE EXCLUSION (izbēgt no neiekļaušnas). Lasīt vairāk.

Paziņojums
Paziņojums par Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2042. gadam un Tukuma novada attīstības programmas 2022.–2028. gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai. Skatīt
Kā rīkoties, atrodot sprādzienbīstamus priekšmetus.
1.Tos neaiztikt, nemēģināt izjaukt, lai izpētītu, un nepārvietot.
2.Vieta, kurā priekšmeti atrasti, iespēju robežās jānožogo, jāiezīmē.
3.Par atradumu jāziņo tuvākajā Valsts policijas nodaļā (tālruņa numurs 110), vai zvanot uz tālruņa numuru 112.
4.Jāsniedz atrastā priekšmeta īss raksturojums.
5.Jārīkojas saskaņā ar saņemtajām instrukcijām.
6.Notikuma vietā ieradīsies nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas speciālisti, kas atrastos priekšmetus neitralizēs.
Par atrastu sprādzienbīstamu priekšmetu neitralizēšanu iedzīvotājiem nav jāmaksā.

Izveidota vienota Tukuma novada Pašvaldības policija.
Informējam iedzīvotājus, ka 2021. gada 1. jūlijā, stājoties spēkā administratīvi teritoriālajai reformai, ir izveidota vienota Tukuma novada Pašvaldības policija.

Līdz ar to telefona numuri, uz kuriem iedzīvotāji zvanīja Jaunpils novada pašvaldības policijai, vairs neeksistē. Turpmāk lūdzam zvanīt Tukuma novada Pašvaldības policijas dežurantiem uz bezmaksas tālruņa numuru 8881, kurš darbojas diennakts režīmā, 24 stundas.

Tukuma novada Pašvaldības policijas dežuranti jeb Tukuma novada vienotā dispečerdienesta dežuranti darbojas jau vairāk nekā piecus gadus. Dienesta dispečeri uzklausa iedzīvotāju zvanus, ziņojumus par novērotajām nekārtībām sabiedriskajās vietās, problēmām saimnieciskajā un komunālajā sfērā (ūdens apgāde, kanalizācija, siltumapgāde, atkritumu apsaimniekošana, ielu apgaismojums un citi ziņojumi).

Tā kā komunālās saimniecības kontakti pagastos ir saglabāti, tad par saimnieciskajiem un komunālajiem jautājumiem darba laikā lūdzam zvanīt uz iepriekšējiem telefonu numuriem

Vienotā dispečerdienesta dežuranti koordinē pieņemto ziņojumu nosūtīšanu attiecīgajiem dienestiem bojājumu vai problēmu novēršanai.

Saudzēsim sevi un līdzcilvēkus!

Izmaiņas kontos
Jaunpils logotips!!!
Valsts policija.
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors Jānis Kundziņš Jaunpils novada domē iedzīvotājus pieņems katra mēneša 2. un 4 ceturtdienā plkst. 13.00-15.00. Tālrunis saziņai 28395733.
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas FACEBOOK

      
Jaunpils novads

Copyright © Tukuma novads, 2023 Kontaktinformācija Piekļūstamības paziņojums