Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

Jaunpils novada domes sociālais dienests

Eiropas Sociālā fonda Plus programma materiālās nenodrošinātības mazināšanai


Tukuma novada pašvaldība turpinās piedalīties darbības programmas īstenošanā “Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajiem”. Ir noslēgts līgums ar Sabiedrības integrācijas fondu par atbalsta paku izsniegšanu periodā no 01.07.2021.-31.03.2024.

Līguma ietvaros tiek izsniegtas pārtikas pakas, higiēnas pakas, bērnu pārtikas (no 6– 24 mēnešu vecumam) un bērnu higiēnas pakas (no 0 līdz 24 mēnešu vecumam), skolas piederumu komplekts (5 – 16 gadu vecumam). Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām MK noteikumu grozījumi paredz, ka no 2021. gada 1. janvāra Fonda atbalstu tiesīgas saņemt mājsaimniecības, sk. šeit

Atbalsta paku saņemšana un plānotie papildpasākumi.

Darba laiks: Jaunpils pagastā!
Inita Lapiņa Sociālā dienesta vadītāja Trešdienās iepriekš saskaņojot 09:00-12:00
Dace Adiņa Sociālā darbiniece darbam ar
ģimenēm un bērniem
Pirmdienās
Ceturtdienās
09:00-12:00
Ina Sila Sociālās palīdzības organizatore Pirmdienās
Ceturtdienās
09:00-12:00
Darba laiks: Viesatu pagastā!
Dace Adiņa Sociālā darbiniece darbam ar
ģimenēm un bērniem
Katra mēneša pirmajā
un trešajā trešdienā
09:00-12:00
Dokumenti lejupielādei
   Rokasgrāmata „Gribu būt māmiņa”.
   Jaunpils novada pašvaldības „Sociālais dienests” nolikums
   Iedzīvotāju iesniegumu pieņemšana un izskatīšana
   „Par pašvaldības autotransporta izmantošanu braucieniem uz medicīnas iestādēm”
   Nr.8. "Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem"/ aktuāla redakcija uz 31.10.2017.
   Nr.11.„Par braukšanas izdevumu kompensācijām izglītības iestāžu audzēkņiem/ aktuāla redakcija uz 11.07.2014.
   Nr.23.„Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”
   Nr.5. Par pašvaldības finansiālo atbalstu Jaunpils novada iedzīvotājiem”
   Nr. 11. - Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo aprūpi mājās
   Nr. 17. - Par fizioterapeita pakalpojuma saņemšanas kārtību Jaunpils novada pašvaldībā
   Nr. 7. - Noteikumi Nr.7/2018 “Par mobilā kāpurķēžu pacēlāja pakalpojuma saņemšanas kārtību Jaunpils novada pašvaldībā” .
   Nr. 8. - Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem/ aktuāla redakcija uz 13.04.2018.
   Nr. 8. - Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem/ aktuāla redakcija uz 21.01.2020.
   Nr. 8. - Noteikumi Nr.8/2020 Kārtība, kādā Jaunpils novadā tiek pieprasīts, piešķirts un izmaksāts pabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību.
   Nr. 2./ 2019 - “GROZĪJUMI SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.8 „PAR JAUNPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLO PALĪDZĪBU UN PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM”
   Nr. 2./ 2020 - “GROZĪJUMI SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.8 „PAR JAUNPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLO PALĪDZĪBU UN PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM”
   Nr. 5. - "Par pašvaldības finansiālo atbalstu Jaunpils novada iedzīvotājiem”.
   Nr.14.Saistošie noteikumi Nr.14/2020 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu” pieņemti 22.12.2020. stājās spēkā 16.02.2021.
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas FACEBOOK

      
Jaunpils novads

Copyright © Tukuma novads, 2023 Kontaktinformācija Piekļūstamības paziņojums