Piekļūstamības paziņojums

Jaunpils un Viesatu pagastu pārvalde saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

www.jaunpils.lv - https://www.jaunpils.lv/

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

www.jaunpils.lv tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 22.05.2023. Izvērtēšanu veica Līga Veinberga. “Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokols”

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas.Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam sazināties rakstot uz liga.veinberga@tukums.lv vai zvanot +371 26443814. Piekļūstamības problēmas, kas saistītas ar kontrastiem, piedāvājam risināt, izmantojot kādu no pārlūka spraudņiem.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: liga.veinberga@tukums.lv

Zvaniet: +371 26443814

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību. Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums: E-pastā: liga.veinberga@tukums.lv Zvaniet: +371 26443814 (uz norādīto tālruņa numuru var nosūtīt arī īsziņu) Adrese: "Ērģelnieki", Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145, Latvija Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi.

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi .

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību Jaunpils un Viesatu pagasta pārvaldē atbildīgs Tūrisma un mārketinga speciālists.

E-pasts: liga.veinberga@tukums.lv
Tālrunis: +371 26443814

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir .

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 22.05.2023un atkārtoti pārskatīts .

Šo paziņojumu apstiprināja Baiba Rasa Iestādes vadītāja.