Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

Kontaktinformācija

Jaunpils un Viesatu pārvaldes darbinieki un kontakti jaunpils@tukums.lv
Struktūrvienība Amats Vārds, uzvārds Tālrunis e-pasts
Jaunpils un Viesatu pārvaldes vadītāja Baiba Rasa 20204694 baiba.rasa@jaunpils.lv, baiba.rasa@tukums.lv
Pārvalde 63107069; 29146413 jaunpils@tukums.lv
Dzimtsarakstu nodaļa Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, pārvaldes lietvede Dzidra Krastiņa 63180958, 29199878 dzidra.krastina@jaunpils.lv, dzidra.krastina@tukums.lv
Kanceleja Klientu apkalpošanas speciālists, kasiere Ilze Zorika 63107068, 29146415 ilze.zorika@jaunpils.lv, ilze.zorika@tukums.lv
Jaunpils VPVKAC Klientu apkalpošanas speciāliste Līga Veinberga 63107068, 29146415, 26443814 jaunpils@pakalpojumucentri.lv
Tūrisms un mārketings Tūrisma un mārketinga speciāliste Līga Veinberga 26443814 liga.veinberga@tukums.lv
Projektu vadītāja Inga Beržuka 26905146 inga.berzuka@tukums.lv
Autotransporta nodaļa Autotransporta nodaļas vadītājs Aivis Krūmiņš 28382793 aivis.krumins@jaunpils.lv, aivis.krumins@tukums.lv
Viesatu pagasta pakalpojuma centrs Vadītāja Vita Petrova 26697464, 63181370 viesatas@jaunpils.lv
Attīstības nodaļa Tukuma novada pašvaldības Attīstības nodaļas vecākā projektu vadītāja Vija Zīverte 63180960, 29330697 vija.ziverte@jaunpils.lv, vija.ziverte@tukums.lv
Pieaugušo izglītības koordinators Renāte Zīverte 26563460 renate.ziverte@jaunpils.lv, renate.ziverte@tukums.lv
Nekustamā īpašuma nodaļa Zemes ierīkotāja Zinta Mielava 63180994, 29209173 zinta.mielava@jaunpils.lv, zinta.mielava@tukums.lv
Labiekārtošanas nodaļa Ēku un teritorijas pārzinis Jānis Sirica 26160025 janis.sirica@tukums.lv
Vecākais saimniecības pārzinis Arnis Kārkliņš 26221202 arnis.karklins@tukums.lv
Sporta nams Sporta nama direktors Ainārs Plezers 29158129
Sabiedrības veselības veicināšanas speciālists Andris Fridrihsons 29379004 andris.fridrihsons@jaunpils.lv, andris.fridrihsons@tukums.lv
Policija Pašvaldības policijas vecākais inspektors Jānis Siliņš 63125050, 8881 janis.silins@jaunpils.lv, janis.silins@tukums.lv
Iecirkņa inspektors Jānis Kundziņš 28395733
Būvvalde Būvvaldes vadītājs Iveta Vistapole 28325884 iveta.vistapole@jaunpils.lv
Sociālais dienests Atbalsta nodaļas pilngadīgām personām vadītāja Tukuma novadā Inita Lapiņa 29499243 inita.lapina@tukums.lv
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem Dace Adiņa 63180959, 26526519 dace.adina@tukums.lv
Sociālais darbinieks darbam ar pilngadīgām personām un sociālās palīdzības organizātore Daiga Jurgute 20366768 daiga.jurgute@tukums.lv
Ģimenes asistents, Sociālās palīdzības organizators Ina Sila 29481717 ina.sila@tukums.lv
Sociālais aprūpētājs Skaidrīte Dzeguze 28692012
Palīdzības organizators/klientu apkalpošanas speciālists. Aija Ceriņa 28682418 aija.cerina@tukums.lv
Psihologs Irina Rosicka 28615243
Bāriņtiesa Bāriņtiesas priekšsēdētāja Aija Labsvārde 63180992, 26368462 aija.labsvarde@jaunpils.lv; barintiesa@jaunpils.lv
Bāriņtiesas locekle Marta Grīnfelde 26155638
Jauniešu centrs Jauniešu centra vadītāja Nadīna Pahmurkina 26628234 nadina.pahmurkina@tukums.lv
Viesatu kultūras nama vadītāja Agita Holšteina 20249771 kultura.viesatas@jaunpils.lv
Jaunpils bibliotēkas vadītāja Inga Papendika 20299152, 63182195 biblioteka@jaunpilspils.lv
biblioteka.jaunpils@tukums.lv
Viesatu bibliotēkas vadītāja Sandra Šteina 28352654 biblioteka.viesatas@jaunpils.lv
biblioteka.viesatas@tukums.lv
Jaunpils vidusskola Direktors Jānis Liepiņš 63162193
Lietvede Gunta Tone Fakss 63162130
Direktora vietniece Izglītības jomā Gita Leimane 29231381
Direktora vietniece Audzināšanas darbā Irēna Martuzāne 26464378
Direktora vietniece Informātikas jomā Ilze Inkina 63107105
Direktora vietnieks Saimnieciskajā darbā Andris Krūmiņš 29105417
Pirmsskolas grupas „Zemenīte”vadītāja Agita Trokša 28646482
SIA “Jaunpils pils” Vadītāja Kristīne Liepiņa 26197178 kristine.liepina@jaunpilspils.lv
Jaunpils Amatu māja Amatu mājas vadītāja Velga Pavlovska 28301408 amatumaja@jaunpils.lv
SIA “Jaunpils pils” Biroja vadītāja Inese Tone 26101458, 63107082 info@jaunpilspils.lv
Mārketinga vadītāja Inese Gintere 27021781 marketings@jaunpilspils.lv
Kultūras nama vadītāja 26101458 kultura@jaunpilspils.lv
Pašvaldības SIA Jaunpils komunālā saimniecība Valdes loceklis Guntis Jubiņš 63162108, 29494254 guntis@jaunpilsks.lv
Uzskaites un grāmatvedības darbiniece Ilze Bludziņa 25186822 info@jaunpilsks.lv
Grāmatvede Monta Skricka 25186822 gramatvediba@jaunpilsks.lv
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas FACEBOOK

      
Jaunpils novads

Copyright © Jaunpils novads, 2022 WEB mail Kontaktinformācija