Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? VairākJaunpils novada kultūras nams

Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu mēģinājumu grafiks.
Jaunpils kultūras nama vadītāja - Silva Nordena tel.: 29296334; e-pasts.: kultura@jaunpilspils.lv
                Vada kultūras nama vadītājs, ko apstiprina P/A „Jaunpils” direktors un pašvaldība. Kultūras nama vadītājs ir tiešā pakļautībā P/A „Jaunpils” direktoram. Kultūras nama vadītāja tiešā pakļautībā ir pulciņu vadītāji.
               Mērķis – īstenot atpūtas iespējas, atbilstoši visu paaudžu un sociālo grupu iedzīvotāju interesēm un vajadzībām Jaunpils novadā.
Uzdevumi:
               1. Veikt tautas mākslas kolektīvu darbības koordinēšanu, administrēšanu, iesaistot tos pagasta kultūras norisēs, tautas mākslas aktivitātēs valstī, veicināt starptautisko sadarbību.
               2. Organizēt valsts svētku un tradicionālo svētku norisi, koncertu un izrāžu darbību.
               3. Organizēt atpūtas un izklaides pasākumus visu paaudžu iedzīvotājiem.
               Amatiermāksla (organizēta neprofesionāla piedalīšanās mākslas procesā) Uzdevums – virzīt kolektīvu uz rezultātu vai rast iespēju brīvi izvēlēties radošās darbības jomu.
FOTO
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas GOOGLE+

Jaunpils galerijas FACEBOOK      
Jaunpils novads

Copyright © Jaunpils novads, 2020 WEB mail Kontaktinformācija