Jaunpils novads
   
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? VairākJaunpils novada domes izsoles 2018

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole

Jaunpils novada dome 2018.gada 14.februārī plkst.14:00 Jaunpils novada domes sēžu zālē, „Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, rīko nekustamā īpašuma „Draudzības”, Pasts, Viesatas, Viesatu pagastā, Jaunpils novadā, nedzīvojamo telpu ar kopējo platību 57,4 m2 nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena ir EUR 28,26 mēnesī. Izsoles solis EUR 1,00. Nomas tiesību termiņš – 3 (trīs) gadi ar tiesībām pagarināt nomas termiņu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

Pieteikumu var iesniegt Jaunpils novada Domē „Ērģelnieki”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, sākot no informācijas publicēšanas dienas Jaunpils novada domes tīmekļa vietnē www.jaunpils.lv līdz 2018.gada 14.februāra plkst.10.00

Ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu Jaunpils novada domē, „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, Domes darba laikā un mājaslapā www.jaunpils.lv sadaļā “Izsoles”.

Telpu lietošanas mērķis– pārtikas preču un citu preču mazumtirdzniecība. Telpas var apskatīt objekta atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot ar Jaunpils novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāju Zintu Mielavu pa telefonu 29209173. PIELIKUMS
2015 -2017 gada izsoles      2014 gada izsoles
Jaunpils novads

Jaunpils


Jaunpils glerijasJaunpils novads

Copyright © Jaunpils novads, 2007 - 2018 WEB mail Kontaktinformācija