Jaunpils novads
   
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

Projektu konkurss.

Jaunpils novada dome jau otro gadu pēc kārtas aicina
jauniešus piedalīties iniciatīvu projektu konkursā
Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Jaunpils novada jauniešu iniciatīvu un līdzdalību sabiedriskajos procesos Jaunpils novadā. Konkurss tiek rīkots, lai sniegtu iespēju jauniešiem iegūt jaunu pieredzi un prasmes projektu izstrādāšanā un realizēšanā, sekmētu novada identitātes un lokālpatriosma, kā arī pilsoniskās apziņas veidošanos jauniešos.

Projekta iesniedzējs var būt jebkurš Jaunpils novada administratīvajā teritorijā deklarēts jaunietis vai jauniešu grupa, kā arī Jaunpils vidusskolas audzēknis vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kurš realizēs projektu Jaunpils novadā.

Nenokavē -projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir no 2018. gada 3. aprīļa līdz 3. maijam plkst.17:00.
Vairāk

Dokumenti
SATURISKĀ ATSKAITE PAR PROJEKTU

JAUNPILS NOVADA JAUNIEŠU INICIATĪVU PROJEKTU KONKURSA NOLIKUMA PROJEKTS

TĀME

PROJEKTA PIETEIKUMS
Jaunpils novads

Jaunpils


Jaunpils glerijasJaunpils novads

Copyright © Jaunpils novads, 2007 - 2018 WEB mail Kontaktinformācija