Jaunpils novads
   
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novada attīstība
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? VairākES projekti

Interreg Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020. gadam.
Projekta nosaukums: Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai
Creative Partnership Initiatives to Empower Young People ("Radošas iniciatīvas un līdzdalība jauniešu iespēju palielināšanai")
Programmas Erasmus+ “Jaunatne darbībā”, 1. pamatdarbības (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos”, Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts Creative Partnership Initiatives to Empower Young People “Radošas iniciatīvas un līdzdalība jauniešu iespēju palielināšanai” Nr. 2016-3-UK01-KA105-035262 Relīze 2017 - Jūnijs
"Quality Learning Experience = Quality Active Ageing"("Mācīšanās mūža garumā= kvalitatīvas aktīvās novecošanas garants") www.qualityactiveageing.eu

Quality Learning Experience = Quality Active Ageing
Mācīšanās mūža garumā ir kvalitatīvas aktīvās novecošanās garants
Jaunpils novada dome uzsāk projekta “Quality Learning Experience = Quality Active Ageing”(“Mācīšanās mūža garumā= kvalitatīvas aktīvās novecošanas garants”) īstenošanu Eiropas komisijas finansētā programmā Erasmus+.
QAA Preses relize janvaris - Mācāmies, augam un attīstāmies visa mūža garumā.
QAA Preses relize junijs - Kopā mēs varam vairāk!
ES projekti
ELFLA līdzfinansēts projekts „Interaktīvā stenda izveidošana un uzstādīšana Jaunpils muzejā”, proj.līg.Nr. 17-08-AL019.2202-000001
ELFLA līdzfinansēts projekts „Teritorijas “Pasta dīķis” labiekārtošana”, proj.līg.Nr. 16-08-AL019.2201-000001
ELFLA līdzfinansēts projekts „Meliorācijas sistēmu pārbūve Jaunpils novada pašvaldībai piederošajās un valdījumā esošajās zemēse”, proj.līg.Nr. 16-08-A00403-000345.
ELFLA līdzfinansēts projekts „Podiņu krāsns restaurācija un iekļaušana Jaunpils muzeja ekspozīcijā”, proj.līg.Nr. 16-08-AL019.2202-000001
ELFLA līdzfinansēts projekts „Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija Jaunpils pagasta īpašumos Rūšu strauta lejtecē”, proj.līg.Nr. 13-08-L12500-000157.
Projekts "Vesels Jaunpils novadā" Nr.9.2.4.2/16/I/077
Vesels Jaunpils novadā Nr.9.2.4.2/16/I/077 9.2.4.2. pasākums “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”

Projekta darba plāns 2017. gadam
Dienas nometne maznodrošinātām Jaunpils novada ģimenēm Vesels Jaunpils novadā Nr.9.2.4.2/16/I/077

Dienas nometne 7.-9.klašu skolēniem Vesels Jaunpils novadā Nr.9.2.4.2/16/I/077

ESF projekta "Vesels Jaunpils novadā" (Nr. Nr.9.2.4.2/16/I/077)semināru/mācību/citu pasākumu grafiks 2017.gada novembra mēnesim

Projekts "PROTI un DARI", Nr.8.3.3.0/15/I/001
Projekts “PROTI un DARI”, Nr.8.3.3.0/15/I/001 - 1
Projekts “PROTI un DARI”, Nr.8.3.3.0/15/I/001 - 2
Jaunpils novads

Jaunpils


Jaunpils glerijasJaunpils novads

Copyright © Jaunpils novads, 2007 - 2018 WEB mail Kontaktinformācija