Jaunpils novads
   
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novada attīstība
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk





















ES projekti

Interreg Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020. gadam.
Projekta nosaukums: Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai
Creative Partnership Initiatives to Empower Young People ("Radošas iniciatīvas un līdzdalība jauniešu iespēju palielināšanai")
Programmas Erasmus+ “Jaunatne darbībā”, 1. pamatdarbības (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos”, Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts Creative Partnership Initiatives to Empower Young People “Radošas iniciatīvas un līdzdalība jauniešu iespēju palielināšanai” Nr. 2016-3-UK01-KA105-035262 Relīze 2017 - Jūnijs
"Quality Learning Experience = Quality Active Ageing"("Mācīšanās mūža garumā= kvalitatīvas aktīvās novecošanas garants") www.qualityactiveageing.eu

Quality Learning Experience = Quality Active Ageing
Mācīšanās mūža garumā ir kvalitatīvas aktīvās novecošanās garants
Jaunpils novada dome uzsāk projekta “Quality Learning Experience = Quality Active Ageing”(“Mācīšanās mūža garumā= kvalitatīvas aktīvās novecošanas garants”) īstenošanu Eiropas komisijas finansētā programmā Erasmus+.
QAA Preses relize janvaris - Mācāmies, augam un attīstāmies visa mūža garumā.
QAA Preses relize junijs - Kopā mēs varam vairāk!
ES projekti
ELFLA līdzfinansēts projekts „Interaktīvā stenda izveidošana un uzstādīšana Jaunpils muzejā”, proj.līg.Nr. 17-08-AL019.2202-000001
ELFLA līdzfinansēts projekts „Teritorijas “Pasta dīķis” labiekārtošana”, proj.līg.Nr. 16-08-AL019.2201-000001
ELFLA līdzfinansēts projekts „Meliorācijas sistēmu pārbūve Jaunpils novada pašvaldībai piederošajās un valdījumā esošajās zemēse”, proj.līg.Nr. 16-08-A00403-000345.
ELFLA līdzfinansēts projekts „Podiņu krāsns restaurācija un iekļaušana Jaunpils muzeja ekspozīcijā”, proj.līg.Nr. 16-08-AL019.2202-000001
ELFLA līdzfinansēts projekts „Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija Jaunpils pagasta īpašumos Rūšu strauta lejtecē”, proj.līg.Nr. 13-08-L12500-000157.
Projekts "Vesels Jaunpils novadā" Nr.9.2.4.2/16/I/077
Vesels Jaunpils novadā Nr.9.2.4.2/16/I/077 9.2.4.2. pasākums “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”

Projekta darba plāns 2017. gadam
Dienas nometne maznodrošinātām Jaunpils novada ģimenēm Vesels Jaunpils novadā Nr.9.2.4.2/16/I/077

Dienas nometne 7.-9.klašu skolēniem Vesels Jaunpils novadā Nr.9.2.4.2/16/I/077

ESF projekta "Vesels Jaunpils novadā" (Nr. Nr.9.2.4.2/16/I/077)semināru/mācību/citu pasākumu grafiks 2017.gada novembra mēnesim

Projekts "PROTI un DARI", Nr.8.3.3.0/15/I/001
Projekts “PROTI un DARI”, Nr.8.3.3.0/15/I/001 - 1
Projekts “PROTI un DARI”, Nr.8.3.3.0/15/I/001 - 2
Jaunpils novads

Jaunpils


Jaunpils glerijas



















Jaunpils novads

Copyright © Jaunpils novads, 2007 - 2018 WEB mail Kontaktinformācija