Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

Jaunpils novada domes būvvalde

Būvvaldes vadītājs
Būvvaldes vadītāja Iveta Vistapole, tālr. 63180994, 28325884, iveta.vistapole@jaunpils.lv
Būvvaldes darbības dokumenti
Būvniecības pieteikumi
            1. 06.06.2013. "Jaunpils muzeja telpu grupas renovācija' vieta _ Jaunpils pils
            2. 05.09.2013. "Jaunpils novada Viesatu pagasta valsts nozīmes ūdensnotekas Vārnu grāvis gultnes renovācija
            3. 05.09.2013. Nr.10-13 Jaunpils novada Viesatu pagasta valsts nozīmes ūdensnotekas Vārnu grāvis gultnes renovācija
            4. 01.09.2013. Nr.11-13 Viesu māja -jaunbūve "Bramaņi"
            5. 04.07.2013. Nr.12-13 Mēslu krātuve -jaunbūve "Raibaļas"
            6. 20.09.2013. Nr.13-13 Nojume- jaunbūve "Spriņģi'
            7. 20.09.2013. Nr.14-13 Dzīvojamā māja -jaunbūve "Smiltiņi"

Plānošanas un arhitektūras uzdevumi
             1. 31.01.2014. 01-14 - Valsts nozīmes ūdensnotekas Saules grāvis renovācija (31.01.2014.)
             2. 27.02.2014. 02-14 - Dzīvojamā māja, saimniecības ēka un pirts "Dārzi' (27.02.2014.)
             3. 06.03.2014. 04-14 - Dzīvojamās mājas rekonstrukcija "Tauriņi"
             4. 06.03.2014. 05-14 - Liellopu kūts un mēslu krātuve "Ķepuri'
             5. 08.05.2014. 06-14 - Liellopu novietne ar mēslu krātuvi "Melkaļi"
             6. 16.05.2014. 07-14 - Kūtsmēslu krātuve Viesatas "Lakstīgalas'
             7. 16.05.2014. 07-14 - Mēslu krātuve Viesatas "Ōšnieki'
             8. 05.06.2014. 09-14 - Kūtsmēslu krātuve ar tehnikas novietni "Brīvzemnieki"
             9. 05.06.2014. 10-14 - Kūtsmēslu krātuve "Mazkraučas'
             10. 26.06.2014. 11-14 - Vides pieejamības nodrošināšana Jaunpils pils tualetēs un pils iekšpagalma kanalizācijas rekonstrukcija
             11. 03.07.2014. 12 -14 Liellopu kompleksa "Raibaļas" jaunlopu novietņu būvniecība, lopbarības un tehnoloģisko procesu pilnveidošana.

Akceptēti būvprojekti
            1. 04.07.2013. "Lauksaimniecības produkcijas glabātuves rekonstrukcija' (izmaiņas) vieta - Tehniskās apkopes punkts
            2. 19.07.2013. "Ārējā elektroapgāde" vieta - Leveste
            3. 19.07.2013. "Ārējā elektroapgāde" vieta - Dārznieki
            4. 19.07.2013. "Ārējā elektroapgāde" vieta - Jurģi
            5. 15.08.2013. "Dzīvojamā māja, saimniecības ēkas rekonstrukcija, siltumnīca un lapene - "Vīļņi"
            6. 19.09.2013. Ārējā elektroapgāde 0,4kV "Jurģi"
            7. 20.09.2013. Viesu māja "Bramaņi'
            8. 21.09.2013. Mēslu krātuve "Raibaļas"
            9. 22.09.2013. Dzīvojamā māja "Smiltiņi'
            10. 01.10.2013. Nojume "Spriņģi' Nr.23/10-13
            11. 06.02.2014. 01-14 - Ārējā elektroapgāde siena miltu kalte
            12. 06.02.2014. 02-14 -Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija Jaunpils ciemā
            13. 17.02.2014. 02-14 - Zagļu ceļš - jaunbūve
            14. 31.03.2014.4/ 03-14 - Dzīvojamā māja un siamniecības ēka un pirts "Dārzi"
            15. 15.04.2014.5/ 04-14 - Valsts nozīmes ūdens noteka "Vārnu grāvis" renovācija, Viesatas
            16. 05.06.2014. 6/06-14 Meža ceļš "Spuru dīķa ceļš"
            17. 03.07. 2014. 7/07-14 Kūtsmēslu krātuve "Ošnieki" Viesatu pagasts
            18. 04.07.2014. 8/07-14 Zemā spiediena gāzes pievads un iekšējā gāzes vada iebūve "Dārzi"
            19. 04.07. 2014. 9/ 07-14 Zemā spiediena sadales gāzes vada iebūve "Dārzi"
            20. 15.09.2014.12/09-14 Vides pieejamības nodrošināšana Jaunpils pils tualetēs
            21. 15.09.2014.13/09-14 Dzīvojamā māja "Dižpavasari"
            22. 06.11.2014.14/09-14 Dzīvojamā māja "Rožlejas"
            23. 11.11.2014. 15/11-14 Mehānisko darbnīcu ēkas nojaukšana ""Jaunpils vidusskola
            24. 08.01.2015. 1/01-15 Graudu un rapšu uzglabāšanas torņi - 5gab."Jožu darbnīcas"
            25. 09.01.2015. 2/01-15 Tehnikas novietne "Jožu darbnīcas "
            26. 09.01.2015. 3/01-15 Liellopu kompleksa "Raibaļas" jaunlopu novietnes būvniecība
            27. 10.01.2015. 4/01-15 Graudu un rapšu pirmapstrādes komplekss "Jožu darbnīcas"
            28. 09.02.2015. 5/02-15 Jaunpils pils bēniņu un torņa telpu pārbūve un inženiertīklu atjaunošana
            29. 02.03.2015. 6/03-15 Valsts nozīmes ūdenstekas "Rūšu strauts' Jaunpils novadā rekonstrukcija
            30. 20.03.2015. 7/03-15 Valsts nozīmes ūdensnotekas "Saules grāvis" gultnes atjaunošana
            31.02.04.2015. 8/04-15 Dzīvojamā māja "Dzērves"
            32.02.04.2015. 9/04-15 Dzīvojamā māja "Rožlejas"
            33.09.04.2015.10/04-15 Pirts ēka "Dekšņas"
            34.09.04.2015. 11/04-15 Dzīvojamā māja "Lopukautuve centrā"
            35.09.04.2015. 12/04-15 Kūtsmēslu un vircas krātuve"Ķepuri"
            36.18.05.2015. 13/05-15 Mežā ceļš "Mindera ceļš"
            37.18.05.2015. 14/05-15 Saimniecības ēka "Rūķīši"
            38.18.05.2015. 15/05-15 Dzīvojamā māja un pagrabs "Ievas"
            39.15.06.2015. 16/05-15 Siltumnīcas -2gab "Ziemeļi'
            40.14.07.2015. 17/07-15 Garāžas - darbnīcas ēkas jumta atjaunošana"Kurzemes CMAS"
            41.06.08.2015. 18/08-15 Garāžas - Saimniecības ēkas jaunbūve "Vanagi"
            42.03.09.2015. 19/09-15 Garāžas - Kūts ēkas pārbūve par pirti "Vecvagari"
            43.23.09.2015. 20/09-15 Garāžas - Biškopības inventāra novietne "Vecvagari"
            44.01.10.2015 21/10-15 Veikala un noliktavas pārbūve par veikalu "Jāņkrogs"
            45.03.03.2016.04/03-16 Garāžas - centralizēta ūdensapgāde Ķimsīši - Straumēni
            46.02.06.2016. 06/06-16 Garāžas - Saimniecības ēkas un šķūņa jaunbūve "Akoti"
            47.07.07.2016. 05/03-16 Pirts ēkas jaunbūve "Dambīši"
            48.01.09.2016. 08/08-16 Garāžas ēka - jaunbūve "Robežnieki"
            49.14.10.2016. 11/10-16 Saimniecības ēka "Strazdi"
            50.15.12.2016. 13/12-16 Meliorācijas sistēmu pārbūve Jaunpils pagastā
            51.21.12.2016. 14/12-16 Meliorācijas sistēmu pāŗbūve "Apškalni", "Bērziņi", "Rūši "
            52.21.12.2016. 12/12-16 Šķūņa ēkas pārbūve par mazjaudas alus darītavu "'Šķūnis Baltais centrā"
            53.11.04.2017. 03/04-17 Tehnikas novietne "Vecčaksī"
            54.01.06.2017. 02/03-17 Smagās tehnikas garāžas "Darbnīcu artēziskā aka"
            55.06.07.2017. 09/09-16 Ražošanas notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārta "Jaunpils pienotava"
            56.11.07.2017. 04/07-17 Jaunpils vidusskolas stadiona pārbūve "Jaunpils vidusskola"
            57.21.07.2017. 05/07-17 Autoceļa Pavāri - Pīlādži pārbūve
            58.21.07.2017. 06/07-17 Autoceļa Būru ceļš pārbūve
            59.21.07.2017. 07/07-17 Autoceļa Lemeši - Leveste pārbūve
            60.21.07.2017. 08/07-17 Autoceļa Ķimsīši - Veclauki pārbūve
            61.21.07.2017. 09/07-17 Autoceļa Sparvas - Kaulaiņi pārbūve
            62.22.09.2017 11/09-17 "Pasta dīķa" labiekārtošana
            63.14/12-17 7.12.2017 Meliorācijas sistēmu pārbūve īpašumos "Rešņi", "Laukziemeļi", "Lauku margas".
            64.05/03-18 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve "Pūcītes".
            65.08/05-18 24.05.2018 "Zaļkalni"- Saimniecības ēkas pārbūve, pirts un nojumes būvniecība
            66.07/05-18 15.08.2018 "Dižcelmi"- Dzīvojamā māja un saimniecības ēka
            67.11/08-18 09.11.2018. Medību un citu sabiedrības aktivitāšu reprezentācijas māja "Māja Dravniekos"

Būvatļaujas
            1. 05.07.2013. "Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija" vieta - LIS Jaunpils
            2. 05.09.2013. Augsta spiediena un zema spiediena sadales gāzes vads "Dārzniecība"
            3. 03.10.2013. Nojume "Spriņģi" - Nr. 10-13
            4. 03.10.2013. Dzīvojamā māja "Smiltiņi" - Nr.11-13
            5. 03.10.2013. Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas remonts, siltumnīca un lapene - Nr.12-13
            6. 04.11.2013. Gāzesvada katodaizsardzības iekārtas katodstacija KS-324 "Mežavoti", rekonstrukcija - 13-13

            7. 22.01.2014. 01-14-Meža autoceļš "Purviņi - Bikstupe"

            8. 22.01.2014. 02-14 Meža meliorācijas sistēmas "Melīzera masīvs" rekonstrukcija
            9. 06.03.2014. 03-14 Ārējās elektroapgādes renovācija "Leveste" TP-85-15
            10. 28.03.2014. 04-14 mēslu krātuve "Raibaļas "
            11. 03.04.2014. 05-14 Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija Jaunpils novadā
            12. 03.04.2014. 06-14 Dzīvojamā māja, saimniecības ēka, pirts "Dārzi"
            13. 03.07. 2014. 07-14 Valsts nozīmes ūdensnotekas "Vārnu grāvis" renovācija.
            14. 31.10.2014. 11-14 - Dzīvojamā māja "Dižpavasari"
            15. 08.01.2015. 01-15 - Noliktava "CNKS"
            16. 08.01.2015. 02-15 - Graudu un rapšu uzglabāšanas torņi - 5gab."Jožu darbnīcas"
            17. 08.01.2015. 03-15 - Meža autoceļa "Spuru dīķa ceļš"
            18. 09.01.2015. 04-15 - Tehnikas novietne "Jožu darbnīcas "
            19. 09.01.2015. 05-15 - Liellopu kompleksa "Raibaļas" jaunlopu novietnes būvniecība
            20. 10.01.2015. 06-15 - Graudu un rapšu pirmapstrādes komplekss "Jožu darbnīcas"
            21. 09.02.2015. 07-15 - Jaunpils pils bēniņu un torņa telpu pārbūve un inženiertīklu atjaunošana.
            22. 02.03.2015. 08-15 - Valsts nozīmes ūdenstekas "Rūšu strauts' Jaunpils novadā rekonstrukcija
            23. 20.03.2015. 09-15 - Valsts nozīmes ūdensnotekas "Saules grāvis" gultnes atjaunošana
            24.02.04.2015. 10-15 - Dzīvojamā māja "Dzērves"
            25.02.04.2015. 11-15 - Dzīvojamā māja "Rožlejas"
            26.09.04.2015. 12-15 - Pirts ēka "Dekšņas"
            27.10.04.2015. 13-15 - Dzīvojamā māja "Lopukautuve centrā"
            28.10.04.2015. 14-15 - Kūtsmēslu un vircas krātuve "Ķepuri"
            29.07.05.2015. 15-15 - Vides pieejamības nodrošināšana Jaunpils pils tualetēs .
            30.18.05.2015. 16-15 - Mežā ceļš "Mindera ceļš" jaunbūve
            31.29.05.2015. 17-15 - Saimniecības ēka "Rūķīši"
            32.12.06.2015. 18-15 - Dzīvojamā māja un pagrabs "Ievas"
            33.02.07.2015. 19-15 - Siltumnīcas - 2gab."Ziemeļi"
            34.02.07.2015. 20-15 - Saimniecības ēka "Bārbeles"
            35.15.07.2015. 21-15 - Garāžas - darbnīcas ēkas jumta atjaunošana "Kurzemes CMAS"
            36.10.08.2015. 22-15 - Saimniecības ēka "Vanagi"
            37.20.08.2015. 23-15 - Ārējais gāzesvads "Tēraudi"
            38.03.09.2015. 24-15 - Kūts ēkas pārbūve par pirti "Vecvagari"
            39.23.09.2015. 25-15 - Biškopības inventāra novietne "Vecvagari"
            40.01.10.2015. 26-15 -Veikala un noliktavas pārbūve par veikalu "Jāņkrogs"
            41.04-`16 07.04.2016. Centralizēta ūdensapgāde Ķimsīši - Straumēni
            42.06-16 02.06.2016. Saimniecības ēkas un šķūņa jaunbūve "Akoti"
            43.05-16 07.08.2016. Pirts ēkas jaunbūve "Dambīši"
            44.08-16 01.09.2016. Garāžas ēka - jaunbūve "Robežnieki"
            45.11-16 14.10.2016. Saimniecības ēka "Strazdi"
            46.21.12.2016. 12-16 Šķūņa ēkas pārbūve par mazjaudas alus darītavu "'Šķūnis Baltais centrā"
            47.11.04.2017. 03-17 Tehnikas novietne "Vecčaksī"
            48.01.06.2017. 02-17 Smagās tehnikas garāžas "Darbnīcu artēziskā aka"
            49.13.07.2017. 09-16 Ražošanas notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārta "Jaunpils pienotava"
            50.06.07.2017. 14-16 Meliorācijas sistēmu pārbūve "Apškalni", "Bērziņi", "Rūši" Viesatu pagastā.
            51.19.07.2017. 13-16 Meliorācijas sistēmu pārbūve Jaunpils novadā
            52.20.09.2017. 07-16 Kūts ēkas nojaukšana "Centrs"
            53.11-17 07.12.2017. Teritorijas "Pasta dīķis" labiekārtošana
            54.04-17 04.01.2018. Jaunpils vidusskolas stadiona pārbūve
            55.05-18 07.06.2018 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve "Pūcītes".
            56.08-18 20.06.2018 "Zaļkalni"- Saimniecības ēkas pārbūve, pirts un nojumes būvniecība
            57.07-18 20.08.2018 "Dižcelmi"- Dzīvojamā māja un saimniecības ēka
            58.Nr.05-17 17.10.2018. pašvaldības autoceļš "Pavāri- Pilādži pārbūve"
            59.Nr.06-17 17.10.2018. pašvaldības autoceļš "Būru ceļš pārbūve"
            60.Nr.07-17 17.10.2018. pašvaldības autoceļš "Lemeši- Leveste pārbūve"
            61.Nr.08-17 17.10.2018. pašvaldības autoceļš "Ķimsīši- Veclauki pārbūve"
            62.Nr.09-17 17.10.2018. pašvaldības autoceļš "Sparvas- Kaulaiņi pārbūve"
            63.Nr.14-17 04.10.2018.Meliorācijas sitēmu pārbūve īpašumā "Rešņi", "Laukziemeļi', "Lauku margas"
            64.Nr.11-18 12.11.2018. Medību un citu sabiedrības aktivitāšu reprezentācijas māja "Māja Dravniekos"

Akti par būvju nodošanu ekspluatācijā
            1. 29.07.2013. "Vasaras dzīvojamā māja un saimniecības ēka "Pūces""
            2. 29.07.2013. "Šķūņa ēka""Krastiņi" ".
            3. 27.08.2013. "Lauksaimniecības produkcijas glabātuves rekonstrukcija "Levestes Īves""
            4. 25.10.2013. Liellopu fermas un iekārtu iegādes 1.kārta "Raibaļas " Nr.06.
            5. 12.11.2013. Augstā un zemā spiediena sadales gāzesvadi "Dārzniecība" Nr.07.
            6. 03.02.2014. 01- Dzīvojamā māja "Saknes
            7. 29.01.2014. 02- Gāzesvada katodaizsardzības iekārta "Mežavoti"
            8. 07.05.2014. Nr.3 Jaunpils vidusskolas internāta rekonstrukcija.
            9. 30.06.2014. Nr.4 Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija Jaunpils novada pašvaldībai piederošas un valdījumā esošās zemēs.
            10. 01.07.2014. Nr.5. Dzīvojamā māja "Smiltiņi"
            11. 07.07.2014. Nr.6 "Mēslu krātuve "Raibaļas" jaunbūve A/S "LIS Jaunpils"
            12. 29.10.2014. Nr.7 Valsts nozīmes ūdensnotekas "Vārnu grāvis" atjaunošana Viesatu pagastā.
            13. 31.10.2014. Nr.8. Meliorācijas sitēmu pārbūve "LIS Jaunpils"
            14. 19.12.2014. Nr.9 Meža autoceļa "Purviņi - Bikstupe jaunbūve".
            15. 19.12.2014. Nr.10. Meža meliorācijas sitēmas "Mellīzera masīvs" rekonstrukcija
            16. Nr.15 00001 0905700 no 29.01.2015. Dzīvojamā māja "Dižpavasari" - jaunbūve, K.Leimanis
            17. Nr.15 00002 0905700 no 03.06.2015. Saimniecības ēka "Robežnieki"
            18. 18.08.2015. 15 00003 0905700 Kūtsmēslu un vircas krātuve "Ķepuri"
            19. 31.08.2015. 15 00005 0905700 Meža autoceļš "Zagļu ceļš"
            20. 15.09.2015. 15 00006 0905700 Valsts nozīmes ūdensnotekas "Saules grāvis" gultnes atjaunošana
            21. 19.10.2015. 15 00007 0905700 Valsts nozīmes ūdensnotekas "Rūšu strauts" Jaunpils novadā rekonstrukcija
            22. 05.11.2015. 15 00008 0905700 Dzīvojamā māja un pagrabs "Ievas"
            23. 27.11.2015. 15 00009 0905700 Graudu un rapšu pirmapstrādes komplekss "Pīteri"
            24. 18.05.2016. 16 003250905756 Ārējais gāzesvads "Tēraudi" jauna būvniecība
            25. 11.07.2016. 16 005330905756 Veikala ēkas un noliktabvas ēkas pārbūve par veikalu "Jāņkrogs"
            26. 12.10.2016. 16 010480905 Meža ceļš "Spuru dīķa ceļš'
            27. 13.09.2016. 16 008400995756 (3) Siltumnīcas - 2gab."Ziemeļi"
            28. 29.11.2016. 16 014010905700 Meža ceļš "Mindera ceļš'
            29. 08.12.2016. 16 014910905756 (6) Saimniecības ēka "Strazdi"
            30. 14.12.2016. 16 015310905700 Garāžas - darbnīcas ēkas pārbūve "Kurzemes CMAS"
            31. 28.03.2017. 17006340905756 Dzīvojamā māja "Rožlejas""
            32. 08.06.2017. 17011560905756 (3) Biškopības inventāra novietne "Mežvīni"
            33. 09.06.2017. 17011600905756 (4) Dzīvojamā māja "Kalna Mītavas"
            34. 09.06.2017. 17011630905756 (5) Garāža un saimniecības ēka "Upmalas"
            35. 27.10.2017. 17025350905756 (7) Dzīvojamā māja "Vanadzēni"
            36. 27.10.2017. 17025340905756 (8) Siera ražošanas telpu paplašināšana "Jaunpils pienotava"
            37. 28.11.2017. 17028930905700 (9) Meliorācijas sistēmu pārbūve īpašumos Apškalni, Bērziņi, Rūši saimniecības ēka "Upmalas"
            38. 13.12.2017. 17031010905700 (10) Meliorācijas sistēmu pārbūve Jaunpils novada pašvaldībai piederošās un valdījumā esošās zemēs.
            39. 15.02.2018. 18003990905756 (1) "Cūku nobarošanas kontrolstacija"
            40. 30.05.2018. 180012460905756 (2) Ražošanas notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārta "Jaunpils pienotava"
            41. Nr.18022120905756(3) 22.08.2018 Teritorijas "Pasta dīķis' labiekārtošana
            42. Nr.18023520905756 31.08.2018 Jaunpils vidusskolas stadiona pārbūve
            43. Nr.18027060905756(5) 27.09.2018 Dzīvojamā māja "Dzērves"
            44. Nr.18027800905756(6) 02.10.2018 Dzīvojamā māja un saimniecības ēka "Kaimiņi"
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas FACEBOOK

      
Jaunpils novads

Copyright © Tukuma novads, 2023 Kontaktinformācija Piekļūstamības paziņojums