Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? VairākJaunpils novads

Aktualitātes

Esi aktīvs, izsaki viedokli par novadu reformu! APTAUJAS ANKETA
No 29. septembra līdz 31. oktobrim iedzīvotāji aptaujā var izteikt viedokli par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) piedāvāto administratīvi teritoriālās reformas projektu, kurā paredzēts Jaunpils novadu apvienot ar citu administratīvo teritoriju-Tukuma novadu.

Aptauja tiek rīkota pamatojoties uz Jaunpils novada domes 2019.gada 26.septembra sēdē pieņemtā lēmuma Nr. 112 " Par Jaunpils novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu”

Aicinām izteikt savu viedokli par aptaujas jautājumu: "Vai Jūs esat par Jaunpils novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju?" Vairāk.

„Kandavas Partnerība”
Sludinājums par biedrības „Kandavas Partnerība” LEADER projektu iesniegumu konkursa 8. kārtu Vairāk.
Uzsāk izlietoto bateriju vākšanas kampaņu “Tīrai Latvijai”
Skaidrojot izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi, “Zaļā josta” izsludina ikgadējo kampaņu “Tīrai Latvijai”. Kampaņas mērķis ir ne tikai veicināt izlietotu bateriju dalītu vākšanu un nonākšanu pārstrādē, bet arī izglītot sabiedrību par pareizu rīcību ar videi kaitīgiem atkritumiem un vides saudzēšanas jautājumiem. Kampaņā aicinātas piedalīties izglītības iestādes no visas Latvijas, sacenšoties savāktajā izlietoto bateriju apjomā. Vairāk.
Kampaņa “Tīrai Latvijai”
Ir uzsākta dalībnieku pieteikšanās Latvijas plašākajai vides izglītības un otrreizējo izejvielu vākšanas kampaņai “Tīrai Latvijai”. Kampaņa ik gadu apvieno simtiem Latvijas izglītības iestāžu, lai ne tikai aicinātu bērnus un jauniešus sacensties makulatūras vākšanā, bet arī sniegtu nozīmīgu ieguldījumu atkritumu šķirošanas kultūras attīstīšanā un dabas resursu – koksnes, ūdens, kā arī elektrības – taupīšanā. Vairāk.
Sveicam Endiju Maraku-LLU Attīstības fonda stipendiāti!
7. oktobrī LLU Jelgavas pilī tika sveikti 2019. gada Attīstības fonda stipendiāti. Dažādu stipendiju programmu apliecības saņēma 13 universitātē studējošie, kuri, būdami aktīvi un studējot ar ļoti labām sekmēm, turpmākā pusgada vai gada laikā ik mēnesi saņems stipendiju. Tās apjoms un izmaksas mērķis katrā programmā ir atšķirīgs, taču visu mecenātu misija ir atbalstīt studentus viņu centienos iegūt augstāko izglītību. Vairāk.
Projektu konkurss “Darām paši -2019”
Īpaši darbīgi pagāja vasara 17 Jaunpils novada biedrībām, kuras īstenoja dažādas aktivitātes domes finansētajā projektu konkursā “Darām paši”.

Biedrības ieplānotos darbus ir pabeigušas, un šobrīd notiek projektu atskaišu izskatīšana. Paldies biedrībām par uzņēmību un brīvprātīgajiem palīgiem par ieguldīto darbu.

Biedrību pārstāvji tiek aicināti apmeklēt “Darām paši” noslēguma pasākumu 12. decembrī plkst. 17:00 Jaunpils pils kamīnzālē.
PSIA “Jaunpils KS” informācija
Brīdinām , ka ūdens skaitītājiem ik pēc četriem gadiem jāveic pārbaude. Pārbaudes veic akreditētas laboratorijas. Pārbaudes izdevumus sedz patērētājs. Gadījumā, ja pārbaude ir veikta , kā arī pēc pārbaudes veikšanas, lūdzu, iesniedziet izziņas kopiju grāmatvedībā.

Patērētājiem, kuru dzīvokļos ūdensskaitītājiem ir beigušies derīguma termiņi, tiks piestādīti rēķini pēc mājas kopējā skaitītāja rādījuma, rēķinot uz fatisko patērētāju skaitu.

Atgādinam, savlaicīgi līdz mēneša 7.datumam, noziņot ūdens skaitītāju rādījumus pēc stāvokļa uz mēneša 1.datumu. Rādījumus var noziņot telefoniski pa telefonu 63107103 vai e-pastā info@jaunpilsks.lv

Rādījuma nenoziņošanas gadījumā, Jums tiks piestādīts rēķins pēc mājas kopējā skaitītāja rādījuma, rēķinot uz faktisko patērētāju skaitu. Lūdzam arī savlaicīgi noziņot izmaiņas patērētāju skaitā .

Informējam, ka ir uzsākta ūdensskaitītāju rādījumu inventarizācija. Lūdzam dot iespēju komunālās saimniecības darbiniekiem piekļūt Jūsu īpašumā esošiem ūdensskaitītājiem.

Cieņā, PSIA “Jaunpils KS” grāmatvede Inta Čepule
ATBALSTS LAUKU JAUNIEŠIEM
Kuldīgā durvis vērs lielveikals "Ražots Kurzemē" RELĪZE
Annenieki –Jaunpils asfalts atklāts!
Godinot rudens saulgriežus, 29. septembrī Jaunpils pusē atzīmēja ražas novākšanu. Līdz ar Miķeļdienas tirgus lustēm, svinībām par godu Jaunpilī ieradās gan tuvi, gan tāli viesi, lai godam atzīmētu ilgi gaidīto notikumu-autoceļa Annenieki-Jaunpils (V1457) atklāšanas brīdi! Vairāk.

Svecīšu vakars Jaunpils novada kapos.
Viesatu pagasta kapos Sestdien, 23. novembrī - Rāvu kapi 14.30, Vēžu kapi 16.00

Jaunpils pagasta kapos Svētdien, 24. novembrī - Vītiņu kapi 14.00, Lauku kapi 15.30, Meža kapi 17.00
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””
Kapitāldaļu turētāji (Talsu, Tukuma, Kandavas, Dundagas, Engures, Rojas, Mērsraga, Jaunpils novadu pašvaldības) izsludina konkursu uz SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” (reģistrācijas Nr. 40003525848, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Tukums, LV-3101) valdes locekļa amatu. Vairāk.     NOLIKUMS
VUGD aicina parūpēties par vecāku un vecvecāku drošību!
Šodien, 1.oktobrī, tiek atzīmēta Starptautiskā senioru diena, kuras ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina iedzīvotājus parūpēties par vecāku un vecvecāku drošību! Vairāk.
Izsoles atsaukums
Jaunpils novada dome, pamatojoties uz Izsoles komisijas 26.09.2019. lēmumu Nr. 6, atceļ izdevumā „Latvijas Vēstnesis” 05.09.2019. izsludināto publisko izsoli ar augšupejošu soli īpašumam „Piesaules”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, kas bija nolikta 14.10.2019. plkst.10.00 Jaunpils novada domē, „Ērģelniekos”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā.
11. ANO mērķi
Jaunpils jaunieši diskutēs kā padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas un ilgtspējīgas jeb īsāk- par 11. ANO mērķi

Jaunpils novada jaunieši pirms dažiem gadiem kopā ar LPS īstenotajām ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanas darbībām-īstenoja aktivitātes, kas būtiski izmainīja jauniešu pieredzi, vērtības un zināšanas un skatījumu uz pasauli. Vairāk.

Jaunpils vidusskolā skolnieki apgūst sporta dejas.
Šogad Jaunpils vidusskolā jau septembrī ir aizsākušās sporta deju nodarbības 5.-7.klašu skolēniem. Sporta deju nodarbības notiek biedrības „Jaunpils vidusskolas atbalsta biedrības” Leader projekta „Zelta kurpīte” ietvaros. Projekta Nr. 19-08-AL14-A019.2204-000001. Projekta kopējā summa – EUR 2500,00, no kuriem EUR 2250,00 ir ELFLA finansējums. Vairāk.
"Radīts Jaunpils novadā"
Darām paši 2019, projekta ietvaros, sadarbojoties Jaunpils novada saimniekiem, mājražotājiem, amatniekiem un uzņēmējiem biedrības Radīts Jaunpils novadā komanda radījusi aizraujošu un izzinošu laika pavadīšanas iespēju Jaunpils novadā- piedzīvojumu orientēšanās spēli " Radīts Jaunpils novadā". Zem katras etiķetes slēpjas patiess stāsts. Vairāk.

ES atbalsta pakas!
Ceļš līdz ES atbalsta pakām: KAS UN KĀ ?

Atbalsta komplektu izsniegšanas nosacījumus.

Plānotie papildpasākumi projekta Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām ietvaros.
VUGD: kūlas dedzināšana apdraud cilvēku dzīvību, īpašumu un apkārtējo vidi!
Laikā, kad daļu no Latvijas vēl klāj sniega sega, bet citviet jau jūtams pavasaris, ugunsdzēsēji glābēji ikdienu steidzās dzēst vairākus kūlas ugunsgrēkus – šogad dzēsti jau 42 kūlas ugunsgrēki. Vairāk.
Kūlas apkopojums.
Jaunpils pašvaldības policija atgādina!
Gājējiem un velosipēdistiem diennakts tumšajā laikā neapgaismotās vietās jāvalkā atstarojošā vesti, savukārt bērniem velosipēdistiem obligāti jāvalkā ķiveres. Vairāk
Nākotne ir tavās rokās, veido to šodien ar Brīvprātīgo darbu.
Brīvprātīgais darbs ir bezatlīdzības darbs un tas ir vērsts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina brīvprātīgā darba veicēja zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību, kā arī nodrošina brīvā laika lietderīgu izmantošanu. Vairāk
Valsts policija.
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors Jānis Kundziņš Jaunpils novada domē iedzīvotājus pieņems katra mēneša 2. un 4 ceturtdienā plkst. 13.00-15.00. Tālrunis saziņai 28395733.
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
27. maijā, atklāta ceturtā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, VIAA. Vairāk.
www.macibaspieaugusajiem.lv.
Izveidot savu elektronisko adresi.
Ikvienam iedzīvotājam un uzņēmumam ir iespēja portālā Latvija.lv izveidot savu elektronisko adresi Vairak
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
15. augustā, uzsāk trešo pieteikšanās kārtu Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Vairāk
Vairāk par pieteikšanos un mācībām Jaunpilī
Pārbūvēs Bikstupes tiltu.
Rudenī Bikstupi pie Jaunpils pils šķērsosim pa modernu, autovadītājiem un gājējiem drošu tiltu. Informējam, ka maijā tiks uzsākta Bikstupes tilta autoceļā V1457 Annenieki - Jaunpils pārbūve. Darbi ilgs 6 mēnešus-līdz oktobrim. Vairāk.  PIELIKUMS.
Lielapsauju ezers un tā izmantošana.
Jaunpils novada dome īsteno latvijas vides aizsardzības fonda finansētu projektu “Publiskās ūdenkrātuves Lielapsauju ezers apsaimniekošanas plāna 2019.-2029.gadam izstrāde”. Aptaujas rez.
Jaunpils novada attīstības programma 2019.-2025.gadam.
Pamatojoties uz domes 27.09.2018. lēmumu Nr. 139 (protokols Nr.8, 5.p.) tiek nodota publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Jaunpils novada attīstības programma 2019.-2025.gadam redakcija. Vairāk
Pielikumi 1   Pielikumi 2
ATGĀDINĀJUMS. Jaunpils KS
Atgādinam, ka ūdensskaitītāju rādījumi jānoziņo regulāri- par iepriekšējā mēneša patēriņu, līdz tam sekojošā mēneša 15.datumam. Par periodu, kad nebūs noziņoti ūdensskaitītāja rādījumi, aprēķins tiks veikts pēc iepriekšējo 12 mēnešu vidējā patēriņa. Pielikums
Jaunpils KS jaunie tarifi! Jaunpils KS
PSIA “Jaunpils KS” ( Komunālā saimniecība) Dara zināmu, ka ar 30.08.2018 Jaunpils novada Domes sēdes-protokola Nr.7 lēmumu Nr.114 tika apstiprināti jaunie tarifi apkurei. Vairāk
Informācija komunālo maksājumu kavētājiem. Jaunpils KS
2015. gada 1. janvārī stājās spēkā “Kredītinformācijas biroju likums”, kas regulē kredītinformācijas biroju darbību un kredītinformācijas apstrādes kārtību. Likums regulē tikai fizisko personu kredītspējas izvērtēšanu. Vairāk
Paziņojums par tarifa projektu. Jaunpils KS
Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2018.gada 1.janvāri. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu palielināšanos. Pielikums
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas GOOGLE+

Jaunpils galerijas FACEBOOKJaunpils novads

Copyright © Jaunpils novads, 2019 WEB mail Kontaktinformācija