Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? VairākJaunpils novads

Aktualitātes

Aicinām iesaistīties aptaujā     APTAUJA
Aicinām iesaistīties aptaujā

Gatavojot Jaunpils novada domes 2020.gada budžetu tiek organizēta dzīvotāju aptauja, aktualizējot Jaunpils novada attīstības programmā noteiktās rīcības un investīciju plānu. Pasākums tiek veikts, lai aktualizētu/noteiktu konkrētas no iedzīvotāju vajadzībām izrietošas prioritātes infrastruktūras attīstībai.

Ļoti aicinām iesaistīties aptaujā.

To varēs izdarīt, aizpildot aptauju papīra formā Jaunpils ND Klientu apkalpošanas centrā, Jaunpils bibliotēkā, Viesatu pagasta pārvaldē un Viesatu bibliotēkā, kā arī elektroniski pašvaldības mājas lapā ŠEIT www.visidati.lv

Aptauja notiks no 12.novembra līdz 3.decembrim.

Jaunpils novada domes - Attīstības nodaļa
Jaunpilī godina skaistāko sētu laureātus
Jaunpils muzejā tika sumināti skaistāko sētu saimnieki. Svinīgo pasākumu ieskandināja novada muzikālās meitenes Patrīcija Andersone un Ketija Keita Krastiņa.

Muzeja vadītāja Ligija Rutka izteica prieku un gandarījumu par dārzkopju ieguldījumu novada sakopšanā un aicināja aplūkot īpašo muzeja izstādi, kas arī ir "garšīga".

Jaunpils nodaļas dārzkopības biedrības vadītāja Dzidra Krastiņa pateicās visiem dārzkopjiem par sakoptajiem dārziem un puķu dobēm, uzsverot, ka dārzkopis ir kā burvis, kas no vienas sēkliņas izaudzē skaistu rožu dārzu.Vairāk.
"Lielais loms 2019"
Lepojamies! Nordenu ģimenes saimniecība "Avotiņi" konkursā "Lielais loms 2019" saņem veicināšanas balvu kategorijā "Gada uzņēmums akvakultūrā 2019"

Gada balva zivsaimniecībā “Lielais loms” ir Zemkopības ministrijas ikgadēja zivsaimniecības nozares augstākā atzinība par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu nozares labā un līdz ar to arī Latvijas tautsaimniecības attīstības veicināšanā. Balvas mērķis ir sekmēt zivsaimniecības nozares attīstību un nozīmīgumu sabiedrībā. Kopš 2015. gada balvas tiek piešķirtas labākajiem zivsaimniekiem Latvijā, tostarp zvejniecībā, akvakultūrā un zivju apstrādē. Ar lepnumu par savējiem!

Lai lieli lomi ikdienā un svētkos!
Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja
Foto: ZM arhīvs
Būvvaldes vadītājs.
Informējam, ka no 15.11.2019. līdz 23.12.2019. Būvvaldes vadītājs Edmunds Samušenoks būs atvaļinājumā.

Nākamā apmeklētāju pieņemšanas diena 18.12.2019. (trešdiena) no plkst. 9:00-12:00
Jaunpilī atklāj valsts ceļu tīklā pirmo kokbetona konstrukcijas tiltu.
Lāčplēša dienā, 11. novembrī Jaunpilī svinīgi tika atklāts jaunais tilts. Uz svinīgo tilta atklāšanu ieradās tuvāki un tālāki ciemiņi. Par godu šim notikumam, neierasti drēgno laikapstākļu vietā, spoži jo spoži spīdēja saulīte, vējš maigi šupināja sarkanbaltsarakanos karogus un pāri tiltam izskanēja akordeona skaņas un jaunpilnieku svētku dziesmas. Vairāk.
Lāčplēša diena Jaunpils novadā.
Lāčplēša dienas rītā Jaunpils vidusskolas audzēkņi, jaunsargi, pedagogi un direktors kopā ar Jaunpils muzeja darbiniecēm, Jaunpils ev.lut.draudzes mācītāju Jāni Saulīti, Jaunpils novada domes priekšsēdētāju L. Ginteri un domes pārstāvjiem devās uz Rubuļu kapiem, kur tradicionāli notika atceres pasākums. Vairāk.
„PAŠVALDĪBU DARBI PARKOS” projekta ietvaros košāks top Jaunpils parks.
Jaunpils parkā saskaņā ar izstrādāto labiekārtošanas projektu tika iestādīta mahoniju (mahonia aquifolium) grupa trīsdesmit stādi, savukārt vīteņhortenzijas (hydrangea paniculata) desmit stādi tika iestādīti pie lielajiem parka kokiem. Ziedēs arī magnolijas (magnolia kobus) divi koki un divi kociņi zvaigžņu magnolijas. Vairāk.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai.
Atgādinām, ka līdz 2019. gada 15.novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā. Vairāk.
Jaunpils novada iedzīvotāji aptaujā pauduši skaidru atbalstu sava novada pastāvēšanai.
Ir noslēgusies aptauja “Par Jaunpils novada pievienošanu citām administratīvajām teritorijām”, kurā Jaunpils novada iedzīvotāji pauduši skaidru atbalstu, lai arī turpmāk Jaunpils novads pastāvētu, kā patstāvīga administratīvā teritorija. 95,4 % no respondentiem ir balsojuši PAR Jaunpils novada pastāvēšanu.

Viena mēneša laikā aptaujā piedalījās 479 respondenti un rezultāti ir sekojoši: PAR Jaunpils novadu, kā patstāvīgas Latvijas Republikas administratīvās teritorijas saglabāšanu, nobalsojuši 433 respondentu, PRET 21 respondents, savukārt 25 anketas uzskatāmas par nederīgām, jo nebija nosakāms aptaujas dalībnieks, tā piederība novadam vai balsstiesības. Vairāk.
Lepojamies! Jaunpils –Viesatu mazpulks starp laureātiem zemkopības ministrijas konkursā “Sējējs 2019”
1. novembrī, Latvijas Lauksaimniecības universitātē Jelgavā zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, Valsts prezidents Egils Levits un Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece sveica Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs 2019” laureātus un veicināšanas balvu saņēmējus – lauksaimniekus, tostarp arī jaunos zemniekus, pārtikas ražotājus un mazpulkus. Vairāk.
Nekustamā īpašuma izsoles
Jaunpils novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Mazie Ezergaļi”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 005 0025, sastāvošu no viena zemes gabala ar kopējo platību 3,64 ha. No tiem 3,62 ha ir lauksaimniecībā izmantojama zeme.

Jaunpils novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Saules lauki”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 004 0112, sastāvošu no viena zemes gabala ar kopējo platību 4,20 ha. No tiem 4,18 ha ir lauksaimniecībā izmantojama zeme, 0,02 ha – citas zemes. Vairāk.

Izsole notiks 2019.gada 11.decembrī plkst. 10.00 un 10.30
Veselības veicināšanas nometne Jaunpilī rit pilnā sparā!
Informējam, ka Jaunpils vidusskolas 7.-9. klase no 22.-24. oktobrim piedalās Veselības veicināšanas nometnē. Jaunpils jaunieši veselības veicināšanas nometnē apgūs dažādas zināšanas un prasmes par veselīgu dzīvesveidu, kā arī aktīvi nodarbinās gan prātu, gan ķermeni. Nometnes programmā ietvertas dažāda veida nodarbības, viena no interesantākajām- enerģētiskā vingrošana, kopā ar Andri Fridrihsonu. Nodarbībās kustības apvienotas ar ķermeņa un prāta apzinātības praksi -pozitīvai, harmoniskai un radoši piepildītai ikdienai. Vairāk.
Jaunpils pils meklē Saimnieciskās daļas vadītāju
Eksaktās Zinātnes Inženiera Spēks
2019. gada 6. jūnijā Lauku atbalsta dienests apstiprinājis Saldus rajona attīstības biedrības projektu Nr.19-00-A019.332-000008 „Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Projektu var atpazīt arī pēc nosaukuma EZIS (Eksaktās Zinātnes Inženiera Spēks). Vairāk.
Jaunpils novada audžuģimenes
Sirds siltums, mīļums un patiesa vēlme dāvāt daļiņu sevis ir tie vārdi, ar kuriem raksturojamas Jaunpils novada audžuģimenes.

18. oktobrī Brocēnu novada Blīdenes pagastā kopā pucējās audžuģimenes, atzīmējot 15. gadu jubileju.

Jaunpils novada dome izsaka pateicību pirmajām apmācītajām audžuģimenēm, kas šogad atzīmē šo jubileju: Karabeško ģimenei, Šulcu ģimenei, Šteinu ģimenei, Krūtaiņu ģimenei, Zentai Raciņai, Ievai Googei, Sintijai Briedei, kā arī izsakām pateicību par sadarbību Jolantai Semjonovai. Vairāk.
Jaunpils novads kultūras un atpūtas parkā "Mežaparks" iestādīja rododendru "Lana"!
119 Latvijas pašvaldības kopā ar Rīgas domi un SIA “Rīgas meži” 18.oktobrī, pie Mežaparka Lielās estrādes stādīja rododendrus, tādējādi rotājot simbolisko latviešu savienošanās un kopā sanākšanas vietu. Svinīgajam pasākuma tika dots nosaukums “Rododendru krāšņums dziesmu priekam”. Vairāk.

Barikāžu dalībnieka statusu apliecinošas apliecības
Pamatojoties uz likumu “Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu”* 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība izdod barikāžu dalībnieka statusu apliecinošas apliecības. Vairāk.
„Kandavas Partnerība”
Sludinājums par biedrības „Kandavas Partnerība” LEADER projektu iesniegumu konkursa 8. kārtu Vairāk.
Uzsāk izlietoto bateriju vākšanas kampaņu “Tīrai Latvijai”
Skaidrojot izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi, “Zaļā josta” izsludina ikgadējo kampaņu “Tīrai Latvijai”. Kampaņas mērķis ir ne tikai veicināt izlietotu bateriju dalītu vākšanu un nonākšanu pārstrādē, bet arī izglītot sabiedrību par pareizu rīcību ar videi kaitīgiem atkritumiem un vides saudzēšanas jautājumiem. Kampaņā aicinātas piedalīties izglītības iestādes no visas Latvijas, sacenšoties savāktajā izlietoto bateriju apjomā. Vairāk.
Kampaņa “Tīrai Latvijai”
Ir uzsākta dalībnieku pieteikšanās Latvijas plašākajai vides izglītības un otrreizējo izejvielu vākšanas kampaņai “Tīrai Latvijai”. Kampaņa ik gadu apvieno simtiem Latvijas izglītības iestāžu, lai ne tikai aicinātu bērnus un jauniešus sacensties makulatūras vākšanā, bet arī sniegtu nozīmīgu ieguldījumu atkritumu šķirošanas kultūras attīstīšanā un dabas resursu – koksnes, ūdens, kā arī elektrības – taupīšanā. Vairāk.
Sveicam Endiju Maraku-LLU Attīstības fonda stipendiāti!
7. oktobrī LLU Jelgavas pilī tika sveikti 2019. gada Attīstības fonda stipendiāti. Dažādu stipendiju programmu apliecības saņēma 13 universitātē studējošie, kuri, būdami aktīvi un studējot ar ļoti labām sekmēm, turpmākā pusgada vai gada laikā ik mēnesi saņems stipendiju. Tās apjoms un izmaksas mērķis katrā programmā ir atšķirīgs, taču visu mecenātu misija ir atbalstīt studentus viņu centienos iegūt augstāko izglītību. Vairāk.
Projektu konkurss “Darām paši -2019”
Īpaši darbīgi pagāja vasara 17 Jaunpils novada biedrībām, kuras īstenoja dažādas aktivitātes domes finansētajā projektu konkursā “Darām paši”.

Biedrības ieplānotos darbus ir pabeigušas, un šobrīd notiek projektu atskaišu izskatīšana. Paldies biedrībām par uzņēmību un brīvprātīgajiem palīgiem par ieguldīto darbu.

Biedrību pārstāvji tiek aicināti apmeklēt “Darām paši” noslēguma pasākumu 12. decembrī plkst. 17:00 Jaunpils pils kamīnzālē.
PSIA “Jaunpils KS” informācija
Brīdinām , ka ūdens skaitītājiem ik pēc četriem gadiem jāveic pārbaude. Pārbaudes veic akreditētas laboratorijas. Pārbaudes izdevumus sedz patērētājs. Gadījumā, ja pārbaude ir veikta , kā arī pēc pārbaudes veikšanas, lūdzu, iesniedziet izziņas kopiju grāmatvedībā.

Patērētājiem, kuru dzīvokļos ūdensskaitītājiem ir beigušies derīguma termiņi, tiks piestādīti rēķini pēc mājas kopējā skaitītāja rādījuma, rēķinot uz fatisko patērētāju skaitu.

Atgādinam, savlaicīgi līdz mēneša 7.datumam, noziņot ūdens skaitītāju rādījumus pēc stāvokļa uz mēneša 1.datumu. Rādījumus var noziņot telefoniski pa telefonu 63107103 vai e-pastā info@jaunpilsks.lv

Rādījuma nenoziņošanas gadījumā, Jums tiks piestādīts rēķins pēc mājas kopējā skaitītāja rādījuma, rēķinot uz faktisko patērētāju skaitu. Lūdzam arī savlaicīgi noziņot izmaiņas patērētāju skaitā .

Informējam, ka ir uzsākta ūdensskaitītāju rādījumu inventarizācija. Lūdzam dot iespēju komunālās saimniecības darbiniekiem piekļūt Jūsu īpašumā esošiem ūdensskaitītājiem.

Cieņā, PSIA “Jaunpils KS” grāmatvede Inta Čepule
Annenieki –Jaunpils asfalts atklāts!
Godinot rudens saulgriežus, 29. septembrī Jaunpils pusē atzīmēja ražas novākšanu. Līdz ar Miķeļdienas tirgus lustēm, svinībām par godu Jaunpilī ieradās gan tuvi, gan tāli viesi, lai godam atzīmētu ilgi gaidīto notikumu-autoceļa Annenieki-Jaunpils (V1457) atklāšanas brīdi! Vairāk.

Svecīšu vakars Jaunpils novada kapos.
Viesatu pagasta kapos Sestdien, 23. novembrī - Rāvu kapi 14.30, Vēžu kapi 16.00

Jaunpils pagasta kapos Svētdien, 24. novembrī - Vītiņu kapi 14.00, Lauku kapi 15.30, Meža kapi 17.00
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””
Kapitāldaļu turētāji (Talsu, Tukuma, Kandavas, Dundagas, Engures, Rojas, Mērsraga, Jaunpils novadu pašvaldības) izsludina konkursu uz SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” (reģistrācijas Nr. 40003525848, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Tukums, LV-3101) valdes locekļa amatu. Vairāk.     NOLIKUMS
VUGD aicina parūpēties par vecāku un vecvecāku drošību!
Šodien, 1.oktobrī, tiek atzīmēta Starptautiskā senioru diena, kuras ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina iedzīvotājus parūpēties par vecāku un vecvecāku drošību! Vairāk.
11. ANO mērķi
Jaunpils jaunieši diskutēs kā padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas un ilgtspējīgas jeb īsāk- par 11. ANO mērķi

Jaunpils novada jaunieši pirms dažiem gadiem kopā ar LPS īstenotajām ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanas darbībām-īstenoja aktivitātes, kas būtiski izmainīja jauniešu pieredzi, vērtības un zināšanas un skatījumu uz pasauli. Vairāk.

Jaunpils vidusskolā skolnieki apgūst sporta dejas.
Šogad Jaunpils vidusskolā jau septembrī ir aizsākušās sporta deju nodarbības 5.-7.klašu skolēniem. Sporta deju nodarbības notiek biedrības „Jaunpils vidusskolas atbalsta biedrības” Leader projekta „Zelta kurpīte” ietvaros. Projekta Nr. 19-08-AL14-A019.2204-000001. Projekta kopējā summa – EUR 2500,00, no kuriem EUR 2250,00 ir ELFLA finansējums. Vairāk.
"Radīts Jaunpils novadā"
Darām paši 2019, projekta ietvaros, sadarbojoties Jaunpils novada saimniekiem, mājražotājiem, amatniekiem un uzņēmējiem biedrības Radīts Jaunpils novadā komanda radījusi aizraujošu un izzinošu laika pavadīšanas iespēju Jaunpils novadā- piedzīvojumu orientēšanās spēli " Radīts Jaunpils novadā". Zem katras etiķetes slēpjas patiess stāsts. Vairāk.

ES atbalsta pakas!
Ceļš līdz ES atbalsta pakām: KAS UN KĀ ?

Atbalsta komplektu izsniegšanas nosacījumus.

Plānotie papildpasākumi projekta Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām ietvaros.
VUGD: kūlas dedzināšana apdraud cilvēku dzīvību, īpašumu un apkārtējo vidi!
Laikā, kad daļu no Latvijas vēl klāj sniega sega, bet citviet jau jūtams pavasaris, ugunsdzēsēji glābēji ikdienu steidzās dzēst vairākus kūlas ugunsgrēkus – šogad dzēsti jau 42 kūlas ugunsgrēki. Vairāk.
Kūlas apkopojums.
Jaunpils pašvaldības policija atgādina!
Gājējiem un velosipēdistiem diennakts tumšajā laikā neapgaismotās vietās jāvalkā atstarojošā vesti, savukārt bērniem velosipēdistiem obligāti jāvalkā ķiveres. Vairāk
Nākotne ir tavās rokās, veido to šodien ar Brīvprātīgo darbu.
Brīvprātīgais darbs ir bezatlīdzības darbs un tas ir vērsts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina brīvprātīgā darba veicēja zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību, kā arī nodrošina brīvā laika lietderīgu izmantošanu. Vairāk
Valsts policija.
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors Jānis Kundziņš Jaunpils novada domē iedzīvotājus pieņems katra mēneša 2. un 4 ceturtdienā plkst. 13.00-15.00. Tālrunis saziņai 28395733.
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
27. maijā, atklāta ceturtā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, VIAA. Vairāk.
www.macibaspieaugusajiem.lv.
Izveidot savu elektronisko adresi.
Ikvienam iedzīvotājam un uzņēmumam ir iespēja portālā Latvija.lv izveidot savu elektronisko adresi Vairak
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
15. augustā, uzsāk trešo pieteikšanās kārtu Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Vairāk
Vairāk par pieteikšanos un mācībām Jaunpilī
Pārbūvēs Bikstupes tiltu.
Rudenī Bikstupi pie Jaunpils pils šķērsosim pa modernu, autovadītājiem un gājējiem drošu tiltu. Informējam, ka maijā tiks uzsākta Bikstupes tilta autoceļā V1457 Annenieki - Jaunpils pārbūve. Darbi ilgs 6 mēnešus-līdz oktobrim. Vairāk.  PIELIKUMS.
Lielapsauju ezers un tā izmantošana.
Jaunpils novada dome īsteno latvijas vides aizsardzības fonda finansētu projektu “Publiskās ūdenkrātuves Lielapsauju ezers apsaimniekošanas plāna 2019.-2029.gadam izstrāde”. Aptaujas rez.
Jaunpils novada attīstības programma 2019.-2025.gadam.
Pamatojoties uz domes 27.09.2018. lēmumu Nr. 139 (protokols Nr.8, 5.p.) tiek nodota publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Jaunpils novada attīstības programma 2019.-2025.gadam redakcija. Vairāk
Pielikumi 1   Pielikumi 2
ATGĀDINĀJUMS. Jaunpils KS
Atgādinam, ka ūdensskaitītāju rādījumi jānoziņo regulāri- par iepriekšējā mēneša patēriņu, līdz tam sekojošā mēneša 15.datumam. Par periodu, kad nebūs noziņoti ūdensskaitītāja rādījumi, aprēķins tiks veikts pēc iepriekšējo 12 mēnešu vidējā patēriņa. Pielikums
Jaunpils KS jaunie tarifi! Jaunpils KS
PSIA “Jaunpils KS” ( Komunālā saimniecība) Dara zināmu, ka ar 30.08.2018 Jaunpils novada Domes sēdes-protokola Nr.7 lēmumu Nr.114 tika apstiprināti jaunie tarifi apkurei. Vairāk
Informācija komunālo maksājumu kavētājiem. Jaunpils KS
2015. gada 1. janvārī stājās spēkā “Kredītinformācijas biroju likums”, kas regulē kredītinformācijas biroju darbību un kredītinformācijas apstrādes kārtību. Likums regulē tikai fizisko personu kredītspējas izvērtēšanu. Vairāk
Paziņojums par tarifa projektu. Jaunpils KS
Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2018.gada 1.janvāri. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu palielināšanos. Pielikums
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas GOOGLE+

Jaunpils galerijas FACEBOOKJaunpils novads

Copyright © Jaunpils novads, 2019 WEB mail Kontaktinformācija